Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies inzake de verlenging van de dividendbeperking

Advies inzake de verlenging van de dividendbeperking

Adviesnr. 1953/08 - 22 mei 1953

De Raad concludeert unaniem dat dividendbeperking niet gebruikt mag worden om te dienen als instrument van economische politiek.

Download:Volledig advies (903 kB)

Aan de orde komen:
- De inhoud van dividendbeperking,
- De kwantitatieve betekenis,
- Het economisch- en het sociaal-politieke aspect,
- Met conclusie over de wenselijkheid, de beperking te bestendigen en verruiming van het bestaande systeem van wetgeving inzake dividendbeperking.
- Bijlage.