Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies inzake de verhouding tussen kinderbijslag en basisinkomen

Advies inzake de verhouding tussen kinderbijslag en basisinkomen

Adviesnr. 1953/06 - 1 april 1953

De meerderheid van de raad concludeert dat moet worden gekozen voor vaste bedragen per kind. De minderheid van de raad beklemtoont de zware lasten van de kroostrijke gezinnen en vindt het accent op de administratieve rompslomp overdreven.

Download:Volledig advies (663 kB)

De Raad baseert zich hierbij op de ervaring 1941/1945, toen een groot aantal ambtenaren werd beziggehouden met de administratie van een gedifferentieerd kinderbijslagsysteem.
Bovendien hoeft de gemeenschap niet de totale, maar slechts de minimumkosten van levensonderhoud van het kind voor zijn rekening te nemen.