Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies inzake het in de naaste toekomst te volgen systeem van loonbeheersing

Advies inzake het in de naaste toekomst te volgen systeem van loonbeheersing

Adviesnr. 1953/05 - 20 maart 1953

Uitgangspunt is dat de minister voorlopig de geleide loonpolitiek wil voortzetten. Wel wordt aangetekend, dat er rekening moet worden gehouden met eventueel inflatoire gevolgen van de Watersnood. 

Download:Volledig advies (1806 kB)

Aandacht voor:
- Het huidige systeem van loonbeheersing,
- De motieven waarom een wijziging in het systeem wordt verlangd,
- Mogelijke concrete vormen van wijziging van het systeem,
- En gevolgen van een margepolitiek bij de loonvorming.
- Met conclusies en bijlagen.