Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Interim-advies inzake het vraagstuk der werkgelegenheid

Interim-advies inzake het vraagstuk der werkgelegenheid

Adviesnr. 1953/03 - 28 november 1952

De raad analyseert de werkgelegenheid in Nederland.

Download:Volledig advies (1666 kB)

In het advies wordt voornamelijk ingegaan op de mogelijkheden met betrekking tot op zeer korte termijn te nemen concrete maatregelen ter bestrijding van de huidige werkloosheid. Aandacht voor maatregelen ter stimulering van de productieve investeringen in de private sector en conjunctuurcompenserende maatregelen door de overheid.
Met bijlagen.