Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies inzake het beleid ten aanzien van het pacht- en grondprijspeil

Advies inzake het beleid ten aanzien van het pacht- en grondprijspeil

Adviesnr. 1953/01 - 20 februari 1953

Wanneer het gebouwde eigendommen betreft, zijn de pachtprijzen niet voldoende om de lasten te compenseren en tevens enig kapitaalsrendement mogelijk te maken. De raad adviseert ondermeer:
- pachtprijsvorming dient niet gebaseerd noch gefixeerd te zijn op historisch niveau, doch uitsluitend op de rentabiliteit van het agrarisch bedrijf.

Download:Volledig advies (1799 kB)

De Raad heeft richtlijnen ontwikkeld volgens welke een juiste bepaling van pachten en koopprijzen behoort plaats te vinden.
Bij de beoordeling van de bepleite politiek zullen de eventuele gevolgen hiervan voor de prijzen van de landbouwproducten en de kosten van levensonderhoud ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Hiernaar is nog geen onderzoek gedaan.