Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1952 | Advies inzake het vraagstuk van de gemeenteclassificatie

Advies inzake het vraagstuk van de gemeenteclassificatie

Adviesnr. 1952/03 - 17 oktober 1952

De raad is van oordeel, dat men het bestaande uurloonverschil niet kan rechtvaardigen op de wijze, zoals door de Commissie-Kruijt wordt gedaan. Er is dan ook aanleiding om ten aanzien van, het niet uit meetbare factoren bestaande deel van het werkelijke uurloonverschil, in beginsel te besluiten tot eliminatie.

Download:Volledig advies (1868 kB)

De raad is van oordeel,
(a) dat het ogenblik, waarop het voornoemde eliminatieproces zal worden begonnen en
(b) de bijzonderheden van de uitvoering daarvan, deel moeten uitmaken van een meer algemene discussie omtrent de in de nabije toekomst te voeren loonpolitiek.

Binnen het raam van het vraagstuk van de gemeenteclassificatie als zodanig, kan naar mening van de Raad, op beide genoemde vraagstukken geen volledig antwoord worden gegeven. De meerderheid van de Raad is van mening, dat als uitgangspunt van bedoelde discussie dient te worden aanvaard, dat terstond een aanvang wordt gemaakt met het door de Raad aanbevolen beleid.