Publicatie

Leidraad personeelsvertegenwoordiging

De Sociaal-Economische Raad (SER) zorgt voor een aantal informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. De Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) maakt hiervan onderdeel uit.

De leidraad biedt de personeelsvertegenwoordiging (pvt) een modelreglement met onder meer uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de pvt is geregeld.

De pvt is niet verplicht een reglement te maken. Niettemin kan het verstandig zijn, met name voor de verkiezingen van de pvt en voor haar werkwijze, bepaalde regels op te stellen. Dergelijke regels kunnen het functioneren van de pvt binnen de onderneming ten goede komen. De SER biedt in het modelreglement suggesties voor dergelijke regels.

Een goed functionerende personeelsvertegenwoordiging is van belang voor de onderneming als geheel. Ik vertrouw er op dat de nieuwe Leidraad personeelsvertegenwoordiging hierbij een nuttig hulpmiddel kan zijn voor zowel pvt’s als ondernemers.

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging is opgesteld onder auspiciën van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap.