Home | Hulp bij zoeken | Hulp Consumentenvoorwaarden

Consumentenvoorwaarden: Hulp bij zoeken

Via het zoekscherm kunnen tientallen sets  ' tweezijdige'  Algemene Voorwaarden, uit allerlei branches in een keer worden doorzocht en meteen ook de voorbeeldbedingen uit de CZ-handleiding.
Het betreft de sets Algemene Voorwaarden die in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de SER tot stand zijn gekomen.

Er kan op verschillende manieren gezocht worden:

één of meerdere zoekwoorden
begin met het meest voor de hand liggende zoekwoord. Vaak is het beter om meerdere zoektermen te gebruiken voor een meer gericht zoekresultaat.

Voorbeeld: overmacht niet-toerekenbaar; Voorbeeld: meerwerk; Voorbeeld: annulering; Voorbeeld: schadevergoeding

uitsluiten van zoekwoorden
Zet een - teken voor het woord dat niet in het zoekresultaat mag voorkomen.
Voorbeeld: vooruitbetaling  –koop

exacte zinsdelen
Zet het exacte zinsdeel tussen aanhalingstekens.
Voorbeeld:  “intellectueel eigendom”

vervangende tekens
Zet een ? om één letter te vervangen
Voorbeeld het zoekwoord produ?t vindt zowel produkt als product

zet een * om meerdere letters te vervangen
Voorbeeld het zoekwoord garan* vindt o.a. garantie en garandeert

zoekresultaten
De zoekresultaten bestaan uit PDF documenten.
Binnen deze documenten kan gezocht worden door middel van de toets 'zoeken' in de navigatiebalk of de toetsencombinatie  < CTRL > < F >.