Home | Integriteit

Integriteit

Aan de arbeidscultuur bij de SER zijn heel sterk de kernwaarden kwaliteit, professionaliteit en dienstbaarheid verbonden. Zij vormen de centrale maatstaven voor het SER-secretariaat. Deze kernwaarden appelleren aan de houding en de werkinstelling van de medewerkers. Elke medewerker moet als het om integer gedrag gaat het hoogste nastreven.
De SER kent geen opsomming van wat wel en wat niet kan; daarmee zou de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers tekort worden gedaan. En bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Die houdt in ieder geval in dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet.
De SER kent wel bepaalde regels die verband houden met specifieke aspecten van integriteit, zoals voor geheimhouding van vertrouwelijke gegevens, voor ongewenst gedrag op de werkplek, voor werkzaamheden die uit hoofde van de functie voor derden worden verricht en voor het aannemen van geschenken.