Home | Educatie | Scriptieservice | Hoe schrijf je een scriptie?

Scriptie tips: Hoe schrijf je een scriptie?

Tijdens het schrijven van een scriptie doorloop je een aantal stappen. Deze stappen moeten echter niet in een vaste volgorde worden doorlopen. Elke stap heeft consequenties voor voorgaande stappen, waardoor je terug moet en tegelijkertijd moet je bij elke stap rekening houden met komende stappen. Bij elke stap worden enkele tips gegeven die houvast kunnen bieden bij het schrijven van je scriptie.

Handleidingen over een scriptie schrijven

Natuurlijk zijn er veel handleidingen over het schrijven van scripties te vinden. Enkele tips:

 • Snel afstuderen! - stap voor stap naar een geslaagde scriptie / Pepijn Trietsch en Erik Feijen
  Bussum : Coutinho, 2010. 1e druk tweede oplage
 • Een leesbare scriptie – Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers / Warna Oosterbaan
  Amsterdam : Promotheus, 2007. 5e dr.
 • Het ontwerpen van een onderzoek / Piet Verschuren en Hans Doorewaard
  Den Haag : Boom, 2007.
 • Hoe schrijf ik een scriptie of these? / J.H.J. van den Heuvel
  Den Haag : Lemma, 2004. 4e dr.
 • Scriptieproblemen / M.J.A. Mirande, E. Wardenaar,
  Groningen : Wolters-Noordhoff, 1997
 • De kleine scriptiegids : stappenplan met schrijftips voor juristen en bestuurswetenschappers / J.C. Coolsma, K.F. Schuiling,
  Bussum : Dick Coutinho, 1995

Websites met scriptie tips

Bovendien zijn er enkele nuttige internetsites:

 • www.snelafstuderen.nl
  snelafstuderen.nl biedt HBO en WO studenten scriptiebegeleiding op maat. Daarnaast geeft de website je tips die je snel verder helpen bij het schrijven van je scriptie.
 • www.scriptieoverzicht.nl
  Website met uitgebreide informatie over onder andere het schrijven van scripties, handige tips voor je scriptie, weblinks naar gerelateerde sites, scriptieprijzen, scripties die online staan en informatie over het vinden van stages en afstudeerplaatsen!
 • www.studentlinks.nl
  Website voor studenten met zeer veel links.
 • studenten.startpagina.nl
  Dit is een algemene internetpagina met informatie voor studenten met links naar o.a. hogescholen en universiteiten.
 • www.leidenuniv.nl/ics/sz/so
  Op deze site van de Universiteit Leiden vind je veel adviezen voor het schrijven van scripties en enkele checklijsten.
 • www.scriptie.startpagina.nl
  Een zeer uitgebreide site met informatie over alles wat met scriptie te maken heeft
 • www.thesistools.com/?ln=ned
  Ben jij bezig met je eindstage of scriptie en wil je je enquête verspreiden? Op ThesisTools kunnen studenten eenvoudig en gratis een online enquête maken en laten hosten.
 • www.scripties.jouwpagina.nl
  Dit is een scriptie startpagina met heel veel links.

Onderwerp kiezen

 • Denk al vroeg na over mogelijke onderwerpen. Een onderwerp moet interessant genoeg zijn om er een lange tijd mee bezig te zijn. Zorg dat je een onderwerp kiest waarover je voldoende voorkennis hebt. Lees je voldoende in voordat je een definitieve keuze maakt.
 • Leg je ambities niet te hoog: je scriptie hoeft geen standaardwerk te worden binnen het vakgebied.
 • Maak in deze fase een tijdschema voor het doorlopen van de verschillende stappen. Houdt daarbij rekening met vakanties van jezelf en je begeleider.

Vraagstelling formuleren

 • Baken het onderwerp af door het te formuleren in een vraagstelling. Het vinden van een antwoord op de vraag wordt het doel van je onderzoek.
 • Zorg dat de vraagstelling helder geformuleerd is, want dit biedt houvast tijdens het verdere verloop van je scriptie.
 • Ga na of de vraagstelling onderzoekbaar is. Vraag je zelf af of je voldoende tijd hebt en of de benodigde informatie beschikbaar is om de vraag te beantwoorden.
 • Splits de vraagstelling op in deelvragen, zodat je een voorlopige structuur en inhoudsopgave voor je scriptie hebt.

Informatie verzamelen

 • Maak een plan voor het verzamelen van de informatie. Bedenk welke bibliotheken, internetsites, bronnen, enz. je kunt gebruiken.
 • Je zult een enorme hoeveelheid ongestructureerde informatie verzamelen. Maak bij het opslaan van de informatie gebruik van een tekstverwerker en zorg dat je het tekstverwerkingsprogramma beheerst. Zo kun je later gemakkelijk stukken tekst verplaatsen, invoegen, herschrijven, enz.
 • Houd bij deze stap de vraagstelling(en) goed voor ogen. Hierdoor voorkom je dat je steeds uitwijdt en allerlei zijwegen bewandelt, waardoor je te veel informatie verzamelt.
 • Hanteer een duidelijk systeem, waarmee je de informatie direct kunt ordenen en kunt aangeven waar je ze gevonden hebt.

Scriptie schrijven en herschrijven

 • Schrijf je scriptie niet in één keer, maar maak verschillende versies. Schrijf de eerste versie zonder al te kritisch te zijn.
 • Schrijf de hoofdstukken aan de hand van je eerder gemaakte inhoudsopgave. Deel de hoofdstukken eerst op in paragrafen en orden vervolgens de gevonden informatie.
 • Herschrijf de tekst diverse keren en let daarbij in toenemende mate op formulering, taalgebruik en opbouw van de tekst.
 • Laat (gedeeltes van) teksten regelmatig lezen door anderen.
 • Zorg voor een juiste bronvermelding en een goed verwijzingssysteem.
 • Houd tijdens het schrijven voortdurend je vraagstelling(en) in je hoofd.

Afwerking van de scriptie

 • Schrijf nu pas de inleiding (doel en opzet van je scriptie), conclusie (antwoord op de vraagstelling) en samenvatting. De conclusie moet voortvloeien uit je scriptie; zij mag geen nieuwe elementen bevatten.
 • Maak beslissingen over de lay-out (regelafstand, marges, lettertype).
 • Nummer de hoofdstukken en paragrafen systematisch.
 • Maak de definitieve inhoudsopgave, een voorblad, een literatuurlijst en een verwijzingssysteem (voet- of eindnoten per pagina of per hoofdstuk).
 • Geef de bijlagen een titel en een nummer.

Algemene tips

 • Maak duidelijke afspraken met je beleider en houd regelmatig contact.
 • Houd tijdens alle stappen je tijdschema in de gaten en stel het zonodig bij. Houd je zo goed mogelijk aan het schema, want juist de laatste stappen kunnen meer tijd vergen dan voorzien.
 • Vraag je zelf regelmatig af of datgene wat je doet nog in verhouding staat tot het doel.
 • Denk bij elke activiteit na wat de consequenties ervan zijn voor eerdere en komende werkzaamheden.
 • Zorg voor een vaste, prettige werkplek en houd je ook aan regelmatige werktijden. Denk hierbij ook aan openingstijden van instellingen die je moet bezoeken.
 • Laat de scriptie niet steeds liggen, maar blijf er voortdurend aan werken.
 • Houd rekening met de eisen die de onderwijsinstelling stelt aan de scriptie.
SER Scriptieservice
SER Scriptieservice