Home | Educatie | SER Scriptieprijs 2008

SER Scriptieprijs 2008

Rinnooy Kan: Nederland is een interessant land voor hoger onderwijs in een globaliserende wereld

SER-Scriptieprijs voor Raphie Hayat (WO) en Maike Schroers (HBO)

Vrijdag 16 mei 2008 - De SER-Scriptieprijs 2008 is gewonnen door Maike Schroers en Raphie Hayat. Hun scripties zijn origineel, beleidsrelevant, analytisch sterk en zeer leesbaar, aldus juryvoorzitter en SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Hij heeft vanochtend de prijzen uitgereikt tijdens de raadsvergadering van de SER. De scripties hebben als onderwerp: de sterke groei van de handel met China (Hayat) en de aanpassingsproblemen bij de internationalisering van een middelgroot bedrijf (Schroers). De prijs levert de winnaars ieder tweeduizend euro op.

Raphie Hayat schreef zijn scriptie aan de faculteit Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor zijn scriptie Dutch offshoring to and trade with China: a quantitative analysis deed hij kwantitatief onderzoek naar de sterk groeiende handel tussen Nederland en China. Hij gaat na in hoeverre deze groei verklaard kan worden uit toenemende Nederlandse offshoring naar China en welke andere factoren daarnaast verantwoordelijk zijn voor de groei van de im- en export. Zijn analyse, aldus de jury, is van hoog niveau en gebaseerd op geavanceerde kwantitatieve technieken. Het onderwerp sluit goed aan bij de actuele discussie over de sociaal-economische gevolgen van globalisering. ‘De resultaten van zijn onderzoek kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de discussie die ons bezighoudt. Geruststellend is bijvoorbeeld de conclusie dat verplaatsing van de productie van Nederland naar China inderdaad op grote schaal plaatsvindt, maar dat dit per saldo niet leidt tot verlies van werkgelegenheid of verzwakking van de Nederlandse concurrentiepositie.’

Maike Schroers komt uit Mönchengladbach en heeft aan de Fontys Hogeschool in Venlo de richting Economie gestudeerd. Voor haar afstudeerscriptie heeft ze onderzoek gedaan bij een middelgrote distributeur van chemicaliën en mineralen, die zich de laatste tien jaar heeft ontwikkeld tot een internationale holding met dochters in ruim tien Europese landen. Deze internationalisering heeft echter problemen in de interne organisatie met zich meegebracht. In haar scriptie Improvement of the internal organisation of a middle-sized distributor analyseert ze de kernproblemen, brengt de consequenties ervan in beeld en doet aanbevelingen voor verbetering. Volgens de jury geeft haar scriptie een voorbeeld van de manier waarop relatief kleine, doch internationaal opererende organisaties nog beter kunnen presteren door een goede interne organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling. ‘Daarbij heeft ze diverse theorieën op het gebied van interne organisatie op een zorgvuldige en originele wijze toegepast in de concrete bedrijfspraktijk. Voor het bedrijf in kwestie heeft dit geleid tot zeer bruikbare aanbevelingen, waarvan een belangrijk deel - naar wij begrepen - inmiddels is opgevolgd,’aldus de jury.

Jury-voorzitter Alexander Rinnooy Kan merkte op dat de HBO-winnaar in het buitenland woont en ervoor gekozen heeft om in Nederland te studeren. “Doordat Nederland zich redelijk snel heeft aangepast aan het bachelor master-systeem – inclusief Engelstalig onderwijs – is het een interessant hogeronderwijsland geworden in de globaliserende wereld.”

De overige genomineerden, Sytske Besemer en Daniël Spoorman, ontvingen voor hun nominatie ieder 500 euro.

Sytske Besemer behandelt in haar scriptie The relationship between the quantity of non-parental child care, family factors and children’s aggression de relatie tussen de hoeveelheid eerder genoten kinderopvang en de mate van directe, fysieke en indirecte, relationele agressiviteit op 7-jarige leeftijd.
Daniël Spoormans onderzoekt in zijn scriptie De toegang van de werknemer tot het enquêterecht de vraag of werknemers in de huidige wettelijke regeling voldoende toegang hebben tot het enquêterecht.

De jury bestond uit: SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Voor deelname aan de SER-Scriptieprijs hadden 106 studenten zich aangemeld (92 wo, 14 hbo). 

Scriptieservice
En de winnaars zijn...
En de winnaars zijn... De genomineerden voor de SER-Scriptieprijs 2008