Home | Educatie | SER Scriptieprijs 2012 | Jury en beoordeling

SER-Scriptieprijs 2012: Jury en beoordeling

De jury bestaat uit:

 • Dr. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de SER)
 • Drs. Agnes Jongerius (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER)
 • Mr. Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER)

De voorzitter van de SER is ook de voorzitter van de jury.

De jury

 • let onder meer op: originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid;
 • beoordeelt de geselecteerde scripties, wijst drie genomineerden aan en kiest de uiteindelijke winnaar;
 • maakt het juryrapport openbaar op de SER-website.

Procedure

 • Uit de ingezonden samenvattingen wordt een eerste selectie gemaakt.
 • Als je scriptie is geselecteerd, krijg je de uitnodiging om je volledige scriptie op te sturen, samen met je Curriculum Vitae. 
 • Tijdens een raadsvergadering van de SER maakt de jury de winnaar bekend.

Overige spelregels

 • Je vrijwaart de SER van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Medewerkers van het SER-secretariaat zijn uitgesloten van deelname.
 • De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten geen prijswinnaar aan te wijzen.
 • Deelnemers worden geacht op de hoogte zijn van deze spelregels en hiermee akkoord te gaan.
 • In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de voorzitter van de jury.

Het volledig reglement staat in de rechterkolom.