Home | Educatie | SER Scriptieprijs 2010 | Jury en beoordeling

SER-Scriptieprijs 2010: Jury en beoordeling

De jury bestaat uit:

 • Dr. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de SER)
 • Drs. Agnes Jongerius (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER)
 • Mr. Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER)

De voorzitter van de SER is ook de voorzitter van de jury.

De jury

 • let onder meer op: originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid;
 • beoordeelt de geselecteerde scripties, wijst drie genomineerden aan en kiest de uiteindelijke winnaar;
 • maakt het juryrapport openbaar op de SER-website.

Procedure

 • Uit de ingezonden samenvattingen wordt een eerste selectie gemaakt.
 • Als je scriptie is geselecteerd, krijg je de uitnodiging om je volledige scriptie op te sturen, samen met je Curriculum Vitae. Daarbij vermeld je het cijfer dat je ervoor hebt gekregen.
 • Tijdens een raadsvergadering van de SER maakt de jury de winnaar bekend.

Overige spelregels

 • Je vrijwaart de SER van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Medewerkers van het SER-secretariaat zijn uitgesloten van deelname.
 • De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten geen prijswinnaar aan te wijzen.
 • Deelnemers worden geacht op de hoogte zijn van deze spelregels en hiermee akkoord te gaan.
 • In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de voorzitter van de jury.

Het volledig reglement staat in de rechterkolom.