Home | Educatie | SER Scriptieprijs 2010

Noortje Bouwmeester winnaar SER-Scriptieprijs 2010

21 mei 2010 – Noortje Bouwmeester heeft met haar masterscriptie ‘De arbeidsovereenkomst van de pensioengerechtigde werknemer’ de SER-Scriptieprijs 2010 gewonnen. Haar scriptie scoort het hoogst op de criteria originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. Zij krijgt 2000 euro en mag een dagje meelopen met SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Ook mocht ze vanochtend de raadsvergadering toespreken.

De twee genomineerden, Hans Koster en Niels Lievaart, krijgen elk een geldbedrag van 500 euro. Hun scripties gaan respectievelijk over de kosten en baten van multifunctioneel grondgebruik en over sociaal isolement en publiek vertrouwen.

Werken na 65 jaar
Noortje Bouwmeester (25) schreef haar scriptie aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Het onderwerp ‘De arbeidsovereenkomst van de pensioengerechtigde werknemer’ is bijzonder actueel en relevant voor het SER-werk. Zij behandelt de juridische aspecten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij 65 jaar en van de voortgezette arbeidsovereenkomst na 65 jaar. Ook beschrijft zij de verschillende ingewikkelde leerstukken die hierbij van toepassing zijn. Zo gaat zij uitgebreid in op de effecten van de Ragetlieregel en de kettingregel bij de (voortgezette) arbeidsovereenkomst na 65 jaar. Noortje heeft haar uitkomsten vertaald naar heel praktische en goed uitvoerbare aanbevelingen. De scriptie is van zeer hoge kwaliteit; hij is logisch opgebouwd en hij is heel grondig, gestructureerd en doordacht.
De scriptie gaat over een politiek gevoelig thema, maar omdat het onderwerp zeer goed wordt onderbouwd en geanalyseerd, kan de scriptie een waardevolle bijdrage leveren aan het debat rondom pensioenen en de positie van ouderen op de arbeidsmarkt.
 
Jury
De jury bestaat uit SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Voor deelname aan de SER-Scriptieprijs 2010 hebben 74 studenten zich aangemeld.