Home | Educatie | SER Scriptieprijs 2014

SER-Scriptieprijs 2014: 2000 euro voor de beste masterscriptie

De SER heeft ook in 2014 weer 2000 euro uitgeloofd voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moest gaan over een sociaaleconomisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER. Op 20 juni werd de winnaar bekend gemaakt: Jeroen Bastiaanssen met zijn masterscriptie ‘Vervoersarmoede op Zuid’.

De jury oordeelde dat deze scriptie het hoogst scoorde op de gestelde criteria originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. Bastiaanssen sprak de raadsvergadering van 20 juni toe, heeft de cheque van 2000 euro in ontvangst genomen en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER.

SER Scriptieprijs 2014 winnaar Jeroen Bastiaanssen

Andere genomineerde scripties 2014

De twee andere genomineerden, Wiljan van den Berge en Luc Henstra, krijgen elk een geldbedrag van 500 euro. De scriptie van Van den Berge gaat over boventallige werknemers en het effect van een ontslagvergoeding of een outplacementtraject op hun kans om weer aan het werk te komen. De scriptie van Henstra heeft als onderwerp de vraag of het benoemen van een ‘groene’ bestuurder leidt tot betere milieuprestaties van een bedrijf. 

De jury van 2014

  • Wiebe Draijer (voorzitter SER)
  • Ton Heerts (voorzitter FNV, tevens vicevoorzitter SER)
  • Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW, tevens vicevoorziter SER)

De prijswinnaar werd tijdens de openbare raadsvergadering van de SER op 20 juni 2014 bekend gemaakt.