Home | Educatie

Educatie

De SER vindt het belangrijk dat scholieren en studenten - aan voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs - kennis hebben van de overlegeconomie. Want als je de Nederlandse economie goed wil begrijpen, moet je weten hoe werkgevers en werknemers met elkaar omgaan.

Belang van de overlegeconomie

In de overlegeconomie komen werkgevers en werknemers met elkaar tot afspraken. Ook de overheid is hierbij betrokken.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • cao’s – de afspraken die vakbonden in grote bedrijven en bedrijfstakken met werkgevers maken over collectieve arbeidsvoorwaarden zoals lonen, arbeidsomstandigheden e.d.; 
  • beleidsadviezen en aanbevelingen, die werkgevers en werknemers op nationaal niveau maken, in de SER en de Stichting van de Arbeid.

Deze overlegeconomie, met haar gezamenlijke contacten, afspraken en activiteiten, is belangrijk om ons land sociaal en economisch in te richten. En daarmee belangrijk voor arbeid, welvaart, leefomstandigheden en kansen van burgers.
De SER probeert dan ook bij te dragen aan kennis van overlegeconomie. Met name door leerlingen, studenten en docenten, waar mogelijk, van informatie hierover te voorzien.

SER geeft hulp bij onderzoek en scripties

Al jaren helpt de SER ouderejaarsstudenten van universiteiten en hogescholen die een scriptie moeten schrijven. Op de SER-bibliotheek mag je literatuur komen inzien. Verder kun je via deze website de SER-Scriptieservice raadplegen.
De SER-Scriptieservice verwijst je naar de meest relevante literatuur op de beleidsterreinen waar de SER actief is. Ook krijg je van de SER-Scriptieservice tips over het schrijven van een scriptie: Hoe kies ik mijn onderwerp? Hoe formuleer ik mijn vraagstelling? Hoe verzamel ik mijn informatie? Hoe (her)schrijf ik mijn scriptie en hoe werk ik die af? 

 

SER Scriptieservice