Home | Toelichting Databank

Toelichting Databank

Van elke stof wordt ter identificatie van de stof een aantal gegevens vermeld:
de ISO-stofnaam en het CAS-nummer.
Vanwege het vergroten van de toegankelijkheid van de databank worden voor zover mogelijk ook de Engelse naam van de stof en gebruikelijke synoniemen van de stof vermeld.

Dit is niet de juiste plaats

Moet  'Taken/Adviserende/Grenswaarden/Toelichting Databank' zijn.