Home | Actueel | Werkprogramma | Verkenning zzp’ers en pensioen

Verkenning zzp’ers en pensioen

In de Verkenning Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodelingkondigde de SER aan dat hij het vraagstuk betreffende zzp’ers en pensioen in verkennende zin zal oppakken. Een werkgroep van de SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel heeft het vraagstuk betreffende zzp’ers en pensioen in 2017 nader onderzocht. Het betreft een technische verkenning met feiten en cijfers over de pensioensituatie en pensioenbehoeften van zzp’ers en met een overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen. De studie heeft zich beperkt zich tot het ouderdomspensioen van zzp’ers.

De informatie die de technische verkenning heeft opgeleverd, wordt benut voor andere SER-trajecten.
Onderzoek dat t.b.v. de verkenning is uitgevoerd, is verschenen als Netspar-publicatie “Zicht op zzp-pensioen”.

voorbereid door: Werkgroep zzp’ers en pensioen
voorzitter: prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq
secretaris: dr. G. (Gerard) van Essen (E-mailformulier)
Samen wandelen. Jong en oud.
Alles over het thema