Home | Actueel | Werkprogramma | Verkenning deeleconomie

Verkenning deeleconomie

Op 16 oktober 2014 is tijdens de begrotingsbehandeling een motie aangenomen van Kamerlid Van Tongeren waarin zij de regering verzoekt een arbeidsmarktverkenning naar de deeleconomie te laten uitvoeren door de SER. Zij suggereert de verkenning mee te nemen in het (nog te starten) adviestraject over de circulaire economie.

Minister Kamp laat het aan de SER om te bezien of en hoe hij de deeleconomie wil betrekken in een onderzoek naar de circulaire economie. Ondertussen laat de minister onderzoeken of wet- en regelgeving voldoende afgestemd zijn op platformen als Snappcar, Airbnb en Thuisafgehaald, als nadere uitwerking van het streven van het kabinet om het structurele groeivermogen van Nederland te vergroten. De deeleconomie raakt aan duurzame groei, arbeidsparticipatie en inkomensverdeling en past helemaal bij de drie doelstellingen van sociaal-economisch beleid: streven naar een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling, een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling.

De SER verkent momenteel de reikwijdte en de mogelijke consequenties van de deeleconomie. Deze verkenning bestaat tot nu toe uit twee acties: in juni 2015 heeft de SER een rondetafelgesprek georganiseerd met enkele deskundigen en op 17 november 2015 vond een werkconferentie plaats. De werkconferentie had als doel samen met relevante actoren nader te inventariseren wat de deeleconomie is en hoe zij zich verhoudt tot de opkomst van digitale platformen. De resultaten van de werkconferentie zijn waar mogelijk gebruikt in de SER-adviezen over robotisering en circulaire economie.

Zie voor meer informatie over de bijeenkomst Werkconferentie deeleconomie SER.

Gericht aan: Minister Economische Zaken
voorbereid door:  
voorzitter:  
secretaris: