Home | Actueel | Werkprogramma | Opheffing product- en bedrijfschappen

Opheffing product- en bedrijfschappen

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de product- en bedrijfschappen opgeheven. Voor de SER als toezichthouder op de product- en bedrijfschappen heeft dit tot gevolg dat vanaf deze datum de toezichthoudende taken zijn beëindigd. De medebewindstaken en autonome publieke taken van de schappen zijn ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) en worden thans onder verantwoordelijkheid van dit ministerie uitgevoerd.