Home | Actueel | Werkprogramma

Werkprogramma – actuele stand van zaken

Op deze pagina staat een overzicht van de lopende en de te verwachten projecten. Het gaat om zowel adviesprojecten als bestuurlijke zaken. Daarnaast worden ook de reguliere, doorlopende werkzaamheden vermeld. Voor elk project wordt – voor zover mogelijk – de betrokken commissie, de voorzitter en de secretaris vermeld. Tevens kunt u – indien van toepassing – de betreffende adviesaanvraag raadplegen.

Een belangrijke basis voor het werkprogramma is de brief die de SER rond Prinsjesdag ontvangt van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De brief bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het kabinet, waarover het aan de SER in het komende parlementaire jaar advies wil vragen. Naast het kabinet kunnen ook de Eerste en Tweede Kamer de SER om advies vragen.

Adviesprojecten en verkenningen


Economische Structuurbeleid Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken Borging Energieakkoord Consumentenaangelegenheden Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg Pensioenen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Bestuurlijke zaken en zelfregulering


Aanstellingskeuringen Arbeidsomstandigheden Consumentenaangelegenheden Medezeggenschap Ondernemingsrecht PBO/Bestuurlijke zaken Pensioenen