Overhandiging KoersKaart aan OR STEDIN

Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het aanbieden van de eerste OR-Koerskaart aan de OR van Stedin

21 september 2017
De gesproken tekst geldt.

 

Met veel plezier ga ik vanochtend de eerste KoersKaart overhandigen aan de ondernemingsraad van STEDIN. Heel fijn dat u naar SER hebt willen komen om de KoersKaart in ontvangst te nemen en er vervolgens meteen ook mee aan de slag te gaan. Het is hiervoor voor u een mooi moment omdat er net verkiezingen zijn geweest en u dus nog maar net van start bent gegaan met een nieuwe OR. Bijzonder is ook dat uw OR werkt met een pool van participanten en dat uw OR al vroegtijdig wordt betrokken bij het beleid.

Maar voordat u begint, wil ik nog iets vertellen over de KoersKaart en waarom de SER deze heeft laten ontwikkelen.

Hulp bij strategie en prioriteiten

De SER heeft als een van zijn wettelijke taken het bevorderen van de kwaliteit van de medezeggenschap. Uit onze contacten met ondernemingsraden bleek dat OR’en het vaak best lastig vinden om een strategie te bepalen en prioriteiten te stellen. Om ze hierbij te helpen heeft de SER samen met De Koers de KoersKaart ontwikkeld.

Competenties en betrekken stakeholders

De KoersKaart ziet eruit als een bordspel. De OR-leden gaan door middel van de KoersKaart eenvoudig en gestructureerd met elkaar het gesprek aan over de eigen competenties en over het betrekken van de stakeholders. Denk aan de bestuurder, achterban, raad van commissarissen en flexwerkers. Vervolgens komen de ontwikkelingen in de organisatie aan de orde. Op basis hiervan gaan de OR-leden zelf hun speerpunten bepalen en aangeven welke resultaten zij nastreven. En dat in twee uur tijd!

De KoersKaart is door de SER samen met De Koers in co-creatie ontwikkeld. Aan de totstandkoming hebben werkgevers, werknemers, OR-leden, bestuurders, opleiders en wetenschappers meegewerkt.

Voor medezeggenschapsraden

De SER stelt de KoersKaart ter beschikking aan OR’en en andere medezeggenschapsorganen in Nederland. In ruil hiervoor vraagt de SER dat de OR’en hun ervaringen en bevindingen terugkoppelen aan de SER. Hiermee wil de SER de kwaliteit van medezeggenschap in Nederland verder bevorderen.

En nu gaat u als eerste OR aan de slag met de KoersKaart. Ik wens u veel succes en hoor graag wat het u als OR heeft opgeleverd!