Uitreiking Pro-motor Award

Speech van Mariëtte Hamer als juryvoorzitter bij de uitreiking van de Pro-motor Award op 28 november. De Pro-Motor award is een jaarlijkse prijs van Katapult, die samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid wil aanmoedigen. Een jury van branche-experts beoordeelt de ideeën.

28 november 2018

Het gesproken woord geldt. 

Dames en heren,
De jury is onder de indruk van de manier waarop de genomineerden hun onderwijsopdracht laten aansluiten bij de grote maatschappelijke en economische uitdagingen in de komende jaren. Het programma van vandaag laat zien met hoeveel potentie en perspectief door de Centers in MBO en HBO wordt gewerkt aan maatschappelijke innovatie. De jury vindt het mooi om te zien hoe de instellingen de brede opdracht van het onderwijs in de samenleving oppakken.
Dit is van belang voor héél de ‘triple helix’ van bedrijven, onderwijs èn overheden die samen werken aan LLO en de vernieuwing van het beroepsonderwijs.
De jury moedigt daarom alle betrokkenen aan, óók alle Katapult instellingen, om de lessen en inspiratie van alle genomineerden met elan te verspreiden.

‘Yes we can’

Bij de vijf genomineerden wordt gewerkt aan een reeks van zulke uitdagingen.
Ik noem daarvan:
  • de energietransitie 
  • smart industry
  • medische technologie en zorginnovatie
  • docententekorten in allerlei sectoren
  • bijblijven, omscholen en opwaarderen van kennis, ‘skills’, houdingen en perspectieven in de arbeidsmarkt
  • kwetsbare medewerkers ondersteunen bij het volgen van de razendsnelle ontwikkelingen in hun vak.
De genomineerden zijn allemaal opleidingen en initiatieven die bloeien onder het motto: ‘Yes We Can.’

Concrete invulling van Leven Lang Ontwikkelen

Alle genomineerden tonen grote kwaliteiten. Gelukkig heeft de jury heldere criteria meegekregen. Op basis daarvan zijn wij tot het volgende eindoordeel gekomen.
De winnaar excelleert met een concrete invulling en originaliteit van aanpak bij de uitvoering van Leven Lang Ontwikkelen. De winnaar biedt een groep van mensen, die op een zijspoor dreigen te komen, kansen op werk en draagt daardoor vernieuwend bij aan grote maatschappelijke opgaven. De impact hiervan is groot: er zijn veel nieuwe banen vervuld en veel mensen hebben nieuwe kansen gekregen. Het opleiden gebeurt nadrukkelijk niet alleen binnen de onderwijsomgeving: de bedrijven worden sterk betrokken. Daardoor spannen ook die bedrijven zich in én leveren zij ook hun bijdrage. Daarmee vormt dit initiatief een bijzonder bemoedigend voorbeeld voor elke sector van economie, arbeidsmarkt en onderwijs om werk te maken van Leven lang ontwikkelen. Het initiatief laat prachtig zien wat het oplevert als je dat samen doet en daarbij eigenzinnige, originele werkwijzen gebruikt.

Opschaalbaar en overdraagbaar

Het initiatief laat nú al zien dat het opschaalbaar is en overdraagbaar naar andere opleidingsvormen in het beroepsonderwijs en vormen van samenwerking tussen bedrijven en overheden. Er wordt al gewerkt met collega-instellingen in het land om op te schalen. De jury zag in zijn gesprekken nieuwe aanknopingspunten voor bijvoorbeeld LLO en beroepsonderwijs op terreinen als Big Data, Artificial Intelligence, Domotica en de Energietransitie. Een wezenlijk punt waarbij de jury de winnaars een extra impuls wil geven, is de betrokkenheid van en overdracht van kennis naar de collega’s in het MBO en in Centers of Expertise. Het komt dus goed uit, dat elk jaar een onderdeel van de prijs is, dat de winnaar met steun van de Award en ‘Wij zijn Katapult’ een gericht onderzoek mag doen naar de verbeterpunten en verdere verspreiding van de succesfactoren.
Precies hierop zou de jury de benutting van deze zeer verdiende prijs willen doen richten.

And the winner is…

En dan nu het hoge woord eruit. Welk project wordt hiermee beschreven?
De winnaar van de Pro-Motor Award 2018 is: ‘Mate IT Work’ van de Hogeschool van Amsterdam en NL ICT! Van harte gefeliciteerd!