Opening Dialoogbijeenkomst “Ruimte voor de zorgprofessional”

Openingsspeech van Mariëtte Hamer tijdens de Dialoogbijeenkomst 'Ruimte voor de zorgprofessional'.

27 maart 2019.

Het gesproken woord geldt. 

Beste aanwezigen,

Ik heet u van harte welkom bij deze bijeenkomst bij de SER over “ruimte voor de zorgprofessional”. Een bijeenkomst over een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt, namelijk de mensen die in de zorg werken. Dit is een bijeenkomst waar we niet óver u spreken, maar juist u aan het woord laten, als experts bij uitstek, omdat het gaat over werken als professional in de zorg. We gaan samen in gesprek over wat u bezighoudt, in uw werk als zorgprofessional. Waar loopt u tegen aan? Hoe kijkt u tegen uw werk aan? Hoe zit het met regeldruk? Heeft u ruimte voor uw eigen opvattingen, over professioneel werken in de zorg? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Hoe moet dat in de toekomst? We hopen het vandaag van u te horen.

Draagvlak voor oplossingen

De SER geeft graag ruimte aan experts.

Dat doen we hier regelmatig, vaak ook in deze zaal, met zeer verschillende gezelschappen.

Het is namelijk een kerntaak van de SER om mensen met verschillende achtergronden en opvattingen met elkaar in gesprek te brengen, naar elkaar te laten luisteren. Om zo samen tot nieuwe oplossingen te komen. Oplossingen die werken in de praktijk. Oplossingen die draagvlak hebben bij degenen die er mee aan de slag moeten. Want zonder draagvlak gaat namelijk geen enkel voorstel werken.

Hoe verschillend we ook denken, hoe uiteenlopend onze achtergronden of onze belangen ook zijn: de enige weg naar oplossingen die in de praktijk ook werken, is door er samen voor te gaan zitten en er samen uit te komen. Dat betekent: luisteren naar elkaar. Spreken met elkaar. En puzzelen aan een oplossing met elkaar. Met respect voor elkaars opvattingen, positie en belangen. Dat doet de SER al vele jaren. Nu is wel zo dat het op het ene moment wat beter lukt. En op andere momenten is dat erg moeilijk. Iedereen die regelmatig hier bij de SER in huis komt zal dat herkennen. Maar dat het moeilijk is, is nog geen reden om bij de pakken neer te zitten, of om er maar niet aan te beginnen. We gaan gewoon aan de slag!

Dat geldt ook voor vandaag.

Veelkleurigheid van de zorg

Daarom gaan we vandaag hier in gesprek, als onderdeel van een gezamenlijke zoektocht.

Met een zeer divers en mooi gezelschap mag ik wel zeggen, dat de veelkleurigheid van de zorg goed duidelijk maakt. Met een groot aantal verpleegkundigen en verzorgenden, die in uiteenlopende onderdelen van de zorg werken. Met mensen uit de woonbegeleiding, de ambulancezorg, het maatschappelijk werk, de thuiszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. In deze zaal zitten een basisarts, een co-assistent, een huisarts, een oncoloog, een sociotherapeut, een wijkcoach, en een aantal logopedisten. En dan ben ik nog niet eens compleet. Kortom een mooie vertegenwoordiging van deze mooie sector!

Met zo’n uitgelezen gezelschap kan het niet anders dan dat we vandaag heel veel wijzer worden als SER. Ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat de bijeenkomst van vandaag een belangrijke bouwsteen gaat opleveren voor wat we als SER, later, aan het kabinet gaan meegeven. Dan geef ik nu graag het woord aan de voorzitter van de SER-commissie die deze bijeenkomst organiseert, Romke van der Veen.