Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal

Toespraak van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de bijeenkomst Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal georganiseerd door de SER.

21 februari 2019

Het gesproken woord geldt.

Welkom op onze bijeenkomst. Ons leven lang ontwikkelen, dat doen wij samen én dat doen we regionaal.

Voor deze bijeenkomst zijn 2 aanleidingen:

  1. Het is een vervolg op de bijeenkomst regionaal samenwerken economic boards 2016.
  2. Er is behoefte aan kennisuitwisseling over LLO tussen provincies. Daar zal ik een toelichting op geven.

LLO is van belang voor regio’s

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie, digitalisering, maar ook technologische ontwikkeling en de toenemende zorgbehoefte door vergrijzing, veranderen de manier waarop we leven en werken. Dit vraagt enorme investeringen, niet alleen in nieuwe technologieën, maar vooral ook in mensen. Er is grote behoefte aan adequaat geschoold personeel, terwijl de tekorten op de arbeidsmarkt voor techniek, zorg en ICT sterk oplopen en er tegelijkertijd mensen langs de kant staan. Deze transities en veranderingen bieden kansen maar stellen ook het aanpassingsvermogen van mensen, organisaties en de samenleving op de proef.

Om uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, is een positieve leercultuur nodig waarin iedereen zich kan blijven ontwikkelen. In regio’s en sectoren wordt de urgentie het sterkst gevoeld. Maatschappelijke opgaven kunnen ook per regio of sector verschillen.

Als voorzitter van de taakgroep arbeidsmarkt en scholing van het ontwerp Klimaatakkoord ben ik dicht betrokken bij wat er nodig is aan leven lang ontwikkelen voor de energietransitie. Daarvoor zullen sectorale arbeidsmarktagenda’s uitgewerkt gaan worden. Maar ook regionaal zal de aanpak steeds verschillen. Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is bij uitstek iets dat op regionaal en sectoraal niveau aangepakt kan worden en een belangrijk niveau waarop doorbraken in LLO kunnen ontstaan.

Actie-agenda LLO

Waarom hebben we nu een Actie-agenda LLO en wat kan deze Actie-agenda voor de regio’s betekenen? Als aanjager van een Leven Lang Ontwikkelen willen we vanuit de Actie-Agenda bijdragen aan deze doorbraken (in regio’s en sectoren).

Leven lang ontwikkelen is geen nieuw onderwerp. En er gebeurt al van alles op het op het gebied van Human Capital en een Leven Lang Ontwikkelen. De urgentie neemt steeds meer toe met de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt. Er ligt nog steeds een grote opgave.

Een echte doorbraak gaat plaatsvinden als we van praten naar doen gaan. Als het in elke organisatie en voor elke werkende en werkzoekende vanzelfsprekend is om aan zijn/haar ontwikkeling te blijven werken. Daarom noemen we het ook een Actie-agenda. We willen geen nieuwe structuren opzetten, maar samen met een breed netwerk van stakeholders - regionaal, lokaal en sectoraal - voortbouwen op wat al succesvol in gang is gezet. Zo versterken we een beweging van onderop.

Wat gaan we doen vanuit deze Actie-Agenda?

We zetten in op 3 lijnen:

  1. Verbinden van netwerken en inspireren met goede voorbeelden.
  2. Kennisopbouw en kennisuitwisseling rondom LLO stimuleren.
  3. Op zoek gaan naar ruimte in de regels (belemmeringen in wet- en regelgeving aan te kaarten bij departementen en sociale partners).

Kortom, benut ons én de Actie-Agenda vooral om je eigen agenda of initiatief verder te helpen. Schroom niet om ons te benaderen met vragen of vraagstukken. Wij zullen per situatie bekijken wat we kunnen betekenen.

Programma van vandaag

Het belangrijkste doel voor vandaag: De LLO community tussen regio’s op gang brengen, door kennis te maken, elkaar te inspireren en van elkaar te leren hoe je in de regio tot een goede LLO aanpak kunt komen. Laat het een start zijn voor een interregionale leergemeenschap rondom LLO.

We gaan straks in groepjes in gesprek om voorbeelden van LLO met elkaar uit te wisselen. Daarna hebben we enkele pitches van voorbeelden van LLO in de regio. Na de pitches houden we korte denktank-sessies waarin we zoeken naar succesfactoren en knelpunten. Ik nodig jullie allemaal uit om kort in groepjes van 3 à 4 met je eigen buurman of buurvrouw aan tafel kennis te maken en over een mooi voorbeeld te vertellen. Iedereen kent vast wel een voorbeeld van iemand die echt ‘een leven lang leert’. Of misschien heb je een voorbeeld van iemand uit je project, organisatie, omgeving, of van jezelf? Hoe inspireert dat jou? Op deze manier kunnen we even met elkaar kennismaken en elkaar inspireren op leven lang ontwikkelen.

Veel plezier!