Speech bij lancering Social Finance Nederland op 2 oktober

Social Finance Nederland bemiddelt tussen overheden die maatschappelijke issues willen aanpakken, sociale ondernemingen en maatschappelijke investeerders.

2 oktober

Beste aanwezigen,

Fijn dat ik bij de lancering van Social Finance Nederland aanwezig mag zijn.
In samenwerking met overheden, maatschappelijke investeerders en sociaal ondernemers werkt u aan het effectief oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat spreekt mij persoonlijk erg aan. Ik vind het heel mooi om te zien hoe de aanpak met Social Impact Bonds zo’n verschil in het leven van mensen kan maken. Mensen in staat stelt om nieuwe kansen te pakken om hun leven en loopbaan vorm te geven.

Sociale ondernemingen

Ook als voorzitter van de SER ben ik erg enthousiast over deze aanpak. De Sociaal-Economische Raad heeft enkele jaren geleden een verkennend advies uitgebracht over sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zoeken innovatieve oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke problemen. Het zijn ondernemingen, dus economisch zelfstandig, die primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven.

We hebben die sociale ondernemingen in dat advies in een breder kader geplaatst, een zogenaamd ondernemingscontinuüm. Een continuüm dat loopt van goede-doelen-organisaties die het louter om de maatschappelijke impact gaat, tot reguliere bedrijven die financiële waardevermeerdering nastreven. Ergens in het midden van dat continuüm bevinden zich de sociale ondernemingen. Wij noemen het een continuüm omdat we organisaties niet in afgesloten hokjes willen plaatsen. Iedere organisatie heeft zijn eigen plek en functie. En de overgangen tussen de verschillende categorieën zijn vloeiend. De maatschappelijke kracht en betekenis van het geheel wordt sterker naarmate verschillende spelers binnen dit continuüm beter samenspelen.

De handen ineen slaan

Daarom vind ik het zo mooi dat twee organisaties die in het continuüm tegenover elkaar staan, een goede-doelen-organisatie en een commerciële bank, elkaar hebben gevonden. Dat zij de handen ineen hebben geslagen en nu samen steun geven aan de oprichting van Social Finance NL.
In zijn verkennende advies heeft de SER de bijdrage van sociale ondernemingen aan maatschappelijke belangen onderstreept. Echter de SER vond in zijn verkenning ook een aantal knelpunten. Ik noem er drie.

  • Ten eerste, het meten van de werkelijke maatschappelijke impact is lastig.
  • Ten tweede, sociale ondernemingen voelen zich onvoldoende erkend en herkend naast commerciële spelers of goede-doelen-organisaties.
  • Ten derde, het aantrekken van financiering is voor sociale ondernemingen vaak lastiger dan voor andere kleine bedrijven.

Maatschappelijke problemen merkbaar en meetbaar aanpakken

Social Impact Bonds zijn een innovatieve financieringsvorm. Een groot voordeel van Social Impact Bonds is dat ze de inzet van alle betrokken partijen richten op het merkbaar en meetbaar aanpakken van maatschappelijke problemen. Er wordt op resultaat afgerekend terwijl de financiering in beginsel voor een langere periode geregeld is. Daarmee kun je het eerste en het derde knelpunt dat ik zonet noemde, in één klap oplossen. En ik ga er dan vanuit dat het met de erkenning en herkenning van de goede werken óók wel goed komt.

Ik wens Social Finance Nederland een hele mooie toekomst toe. Ik hoop van harte dat steeds meer mensen en organisaties hun geld willen zetten op het investeren in de toekomst van mensen. Want daarmee valt maatschappelijk heel veel winst te behalen. Ik wens u heel veel succes!