Expertmeeting jeugdzorg

Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij online expertmeeting over jeugdzorg, 4 november 2020. Deze meeting is een vervolg op de SER-verkenning Zorg voor de toekomst, die in juni 2020 werd gepubliceerd.

4 november 2020

Het gesproken woord geldt. 

Vandaag spreken we over de jeugdzorg. De jeugd en de jeugdzorg liggen me na aan het hart. De SER doet veel met kinderen en jongeren. We houden ons bijvoorbeeld bezig met onderwijs, kindvoorzieningen en we hebben natuurlijk het jongerenplatform. Dit traject over de jeugdzorg brengt het belang van goede jeugdzorg en het werk van de SER voor de gezondheidszorg samen. Dat de jeugdzorg nader bekeken wordt, komt voort uit de SER-verkenning Zorg voor de toekomst die in juni is gepubliceerd. De SER wil hier graag een vervolg op, dat zich onder andere toespitst op de jeugdzorg.

Eerst over problemen praten, dan pas over oplossingen

Bij de SER hebben we bij de start van een traject vaak een bijeenkomst met mensen uit het veld. Dit om vragen aan te scherpen en problemen in te kleuren. Wat betekent iets in de dagelijkse praktijk? Daarom is het ook zo goed dat we vandaag met al deze mensen en de diverse stakeholders uit de praktijk om tafel zitten, digitaal dan. We moeten eerst het gesprek voeren over de problematiek. Daarna kunnen we pas aan oplossingen gaan denken.

Grote problemen in de jeugdzorg

Ik ben heel blij dat we de jeugdzorg eens goed onder de loep nemen. Want de jeugdzorg kampt met grote problemen. Je hoeft de krant maar open te slaan en je wordt ermee geconfronteerd. Om maar wat te noemen: lange wachtlijsten, de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim, het hoge verloop van personeel en de vele professionals die de sector verlaten, de financiële tekorten bij zorgaanbieders en de bureaucratie en enorme administratieve lasten.

En dan zitten we nu ook nog met de coronacrisis. Ons werk voor de coronadenktank heeft mij geleerd dat deze crisis een vergrootglas legt op de problemen die er al zijn. Het wordt nu nog moeilijker om goede zorg te organiseren. Door uitval van personeel raken de zorgprofessionals die nog niet ziek zijn, steeds meer overbelast.
Daar moet een oplossing voor komen. Vanuit de SER werken we hier graag aan mee.

Belang van het kind

Ik wil het belang van het kind voorop stellen. Kinderen hebben recht op een fijne omgeving, waarin ze veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Vaak zijn ouders en het onderwijs heel goed in staat om deze veilige en stimulerende omgeving te bieden. Maar soms ook niet. Als er hulp nodig is, is het belangrijk dat die toegankelijk is, kwalitatief goed, tijdig en passend. Dat lukt vaak niet. Zo hebben kinderen die dringend hulp nodig hebben, te maken met wachtlijsten, waardoor ze te lang moeten wachten op jeugdhulp. Ook hebben ze te maken met overplaatsingen en met telkens wisselende hulpverleners. Dat vind ik zeer onwenselijk.

Verschillende perspectieven

Gemeenten, aanbieders en zorgprofessionals lopen tegen tal van problemen op. Hierdoor komt de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg onder druk te staan. Vandaag gaan we het daar over hebben.
Ik wil u allen uitnodigen om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan. Vandaag is het ons doel om de ervaringen vanuit de vier verschillende perspectieven op te halen. Ik nodig u uit om uw verhaal te delen. Ik hoop hierbij dat we ook aandacht zullen besteden aan de dingen die goed gaan. Daar kunnen we van leren en die kunnen ons inspireren.

Velen van u zijn deskundig, of u nu professor bent, of een jongere met ervaringsdeskundigheid. Ik wens u allen een heel leerzame en inspirerende ochtend toe.