Opening Dialoogbijeenkomst SER en Zorgpact

Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de Dialoogbijeenkomst SER en Zorgpact in het SER-gebouw te Den Haag.

1 februari 2018
Het gesproken woord geldt.

 

Welkom allemaal bij deze bijeenkomst over een leven lang leren en ontwikkelen. De SER heeft deze bijeenkomst samen met het Zorgpact georganiseerd. Voordat ik Doekle Terpstra – de aanjager van het Zorgpact – het woord geef, heb ik een paar gedachten over leven lang leren en ontwikkelen die ik graag met u wil delen.

Over dit onderwerp wordt – zoals u ongetwijfeld weet - al heel lang gesproken. ‘Geleuterd’, hoor ik regelmatig zeggen... En toch hechten we bij de SER veel waarde aan dit onderwerp. Ik wil u kort vertellen waarom.

We zijn nu gelukkig echt uit de economische crisis geklommen. Dat zien we onder meer aan een flink aantrekkende arbeidsmarkt. Voor het eerst hebben nu meer dan 8,6 miljoen mensen betaald werk. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. Tegelijkertijd zal de dynamiek op de arbeidsmarkt de komende jaren enorm gaan toenemen.

Invloeden arbeidsmarkt

Dat is de invloed van met name de technologische ontwikkelingen, zoals automatisering, digitalisering en robotisering. Dat betekent bijvoorbeeld dat het tempo waarin zich veranderingen voordoen, gaat toenemen. En dat werk dat bestaat uit veel routineuze taken gaat verdwijnen. Maar gelukkig zullen ook veel nieuwe banen ontstaan.

Bovendien zal de inhoud van het werk in veel beroepen veranderen, bijvoorbeeld doordat taken worden geautomatiseerd. Ik hoor wel eens dat maar liefst 65 procent van de huidige studenten in banen zullen gaan werken die nu nog niet eens bestaan! Ook is er sprake van toenemende onzekerheid door de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Gedurende hun loopbaan wisselen mensen ook veel vaker van baan.

Effect op scholing

De verwachting is zelfs dat de gemiddelde student van nu - voordat hij of zij 38 is - 10 tot 14 banen zal hebben gehad! Door dit alles wordt een leven lang leren voor ieder van ons ‘keiharde’ noodzaak. Niet alleen voor de hoger opgeleiden – die doen dat vaak toch al wel - maar juist ook voor al die anderen voor wie leren minder vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door slechte ervaringen, vroeger in de schoolbanken.

Tegelijkertijd weten we dat het heel lastig is om iedereen aan het leren en ontwikkelen te krijgen en een sterke leercultuur in bedrijven en instellingen te bewerkstelligen. We hebben er ons bij de SER al vaak over gebogen. Vorig jaar hebben we de adviezen Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan en Toekomstgericht beroepsonderwijs gepubliceerd.

Skillsstrategie voor Nederland

En samen met de OESO en diverse departementen hebben we aan een skillsstrategie gewerkt voor Nederland. Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat we alleen meters kunnen maken als we dit met z’n allen doen en tot praktische acties komen waaraan alle betrokkenen zich ook verbinden. Dat noemen we in de wandelgangen een akkoord. Maar het is méér dan dat: het gaat erom om een beweging op gang te brengen!

En met deze bijeenkomst vandaag gaan we daaraan weer een steentje bijdragen.