Leven lang ontwikkelen in de zorg

Speech SER&Zorgpact bijeenkomst: Leven lang ontwikkelen in de zorg 21 -11-2018

21 november 2018

Het gesproken woord geldt.

Dames en heren,
Hartelijk welkom vandaag bij de SER. Op 1 februari van dit jaren waren we hier ook bij elkaar rond het onderwerp ‘hoe lerend werkt de zorg’. Een aantal van u was er toen ook bij. We hebben toen met elkaar inspiratie opgedaan om verder aan de slag te gaan met leven lang ontwikkelen. Er zijn met het Zorgpact vier werksessies geweest, in verschillende delen van Nederland. En nu zijn we hier zoals afgesproken weer terug, om terug te kijken op die werksessies, maar vooral om weer verder te kijken: Wat kunnen we nog meer doen om die lerende cultuur in de zorg te versterken?

Lerende cultuur

In de zorgsector heeft leren en ontwikkelen altijd een belangrijke rol gespeeld, ik denk meer dan in veel andere sectoren. Ook omdat leren vaak verplicht is gesteld, voor het onderhouden van je vak en je verplichte registraties. Daarom is het juist heel interessant om het in de zorg over leven lang ontwikkelen te hebben. Want er gebeurt dus al heel veel en mensen zijn gewend om te leren. Maar een lerende cultuur is meer dan alleen verplichte opleidingen en cursussen. Daar weet u zelf alles van. Het gaat ook om een lerende organisatie. Om motiveren van mensen. Om open staan voor technologie die de werkprocessen ingrijpend kan veranderen. En om het inbedden van leren en ontwikkelen in het werk, samen met de onderwijsinstellingen.

Vele kleine stappen…

Het doel voor vandaag is dat we elkaar opnieuw inspireren met ideeën en energie voor actie in uw eigen praktijk. Het motto is: ‘veel kleine stappen maken een grote beweging’.
Dit sluit helemaal aan bij de rol die we als Sociaal Economische Raad hebben. De doelstelling van een positieve leercultuur is opgenomen in het Regeerakkoord en de kabinetsbrieven over leven lang ontwikkelen. De ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben aan de SER gevraagd om als aanjager te fungeren. Daarom werken we nu aan een actie-agenda voor leven lang ontwikkelen. De actie-agenda heeft drie sporen.

… maken een grote beweging

Het eerste is het verbinden van netwerken en ophalen van goede voorbeelden in regio’s en sectoren. We kijken naar regionale samenwerkingsverbanden die al goed lopen, bijvoorbeeld met regionale scholingsfondsen, en goede ondersteuning van mensen die moeten omscholen van overschot-sectoren naar tekortsectoren. We kijken naar regio’s, zoals Groningen waar de transitie van gas naar duurzame energie eerste prioriteit is. Maar ook de goede voorbeelden in de zorgsector kunnen we onder de aandacht brengen. We willen anderen inspireren door te laten zien wat er al mogelijk is, en partijen met elkaar verbinden.

Het tweede spoor is het leren van elkaar. Daarbij staat steeds de vraag centraal: hoe doen jullie dat? Dit willen we met kleinschalige praktijksessies aanpakken, vergelijkbaar met de werksessies van het Zorgpact. We zoomen daarbij in op aspecten van hoe je een lerende cultuur creëert.

Het derde spoor is dat we belemmeringen voor leven lang ontwikkelen ophalen. Het gaat dan vooral om belemmeringen die niet in de eigen regio of sector opgelost kunnen worden en die wij op de juiste landelijke tafels kunnen terugleggen. Zo zullen we vanuit de SER de komende tijd gaan bouwen aan netwerken, samenwerkingsverbanden en kennisverspreiding. En we bouwen dat steeds verder uit. We blijven ook graag dicht betrokken bij de zorgsector, samen met het programma “Werken in de zorg” waar minister Hugo de Jonge en Doekle Terpstra mee verder gaan.