Toespraken van de voorzitter

Een overzicht van de toespraken die Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), in 2019 heeft gehouden.

11 december 2019
Dankwoord bij de ontvangst Joke Smit Oeuvreprijs
Dankwoord van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de ontvangst van de Joke Smit Oeuvreprijs op 11 december 2019 in Almere

3 december 2019
Inleiding op het SER-advies Diversiteit in de top
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op het SER-advies Diversiteit in de top, gehouden bij de eerste jaarrapportage van de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor te Utrecht.

26 november 2019
LLO in het onderwijs en de rol van HR
Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het Jaarcongres HRM & het Onderwijs: Toekomstlenig onderwijs: anders organiseren, leren en innoveren. De speech is uitgesproken door Jos de Groen, senior beleidsmedewerker SER.

15 oktober 2019
Draagvlak in een gefragmenteerde samenleving (Tinbergen-conferentie)
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de Tinbergen-conferentie Draagvlak in een gefragmenteerde samenleving, gehouden bij de SER.

24 september 2019
Inleiding op het SER-advies Diversiteit in de top
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op het SER-advies Diversiteit in de top, gehouden bij het Dive In Festival te Utrecht

9 september 2019
Akkoorden, convenanten en public affairs
Key-note speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het lustrumcongres De kracht van verbinding, van de Beroepsvereniging voor Public Affairs

28 augustus 2019
Ontwikkeling en toekomst van de arbeidsmarkt
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de Summer course van pensioenfonds PFZW. 

9 juli 2019
Afscheid Hans Alders: Polderen in Schiphol en Den Haag
Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het afscheid van Hans Alders als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol.

1 juli 2019
Het maatschappelijk belang van digitale vaardigheden
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de opening van het Informatiepunt Digitale Overheid in Venlo.

27 juni 2019
Inleiding kring van pensioenspecialisten
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op het Congres van pensioenspecialisten.

20 juni 2019
LLO begint in regio’s, sectoren en onderwijsinstellingen
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op de bijeenkomst Leven Lang Ontwikkelen, gehouden bij het Huis van het Werk.

19 juni 2019
Werken aan een goede arbeidsmarktdienstverlening
Opening door SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de conferentie Regionale samenwerking voor de arbeidsmarkt, georganiseerd door SER en StvdA

13 mei 2019
Ondertekening IMVO-initiatief TruStone
Openingswoord door SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de ondertekening van het IMVO-initiatief TruStone

16 april 2019
Taalvriendelijkheid op de werkvloer
Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op de werkgeversbijeenkomst Taalvriendelijkheid op de werkvloer.

27 maart 2019
Op weg naar een beter stelsel van kindvoorzieningen
Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer tijdens de Nyenrodesessie over kindvoorzieningen

27 maart 2019
Opening Dialoogbijeenkomst 'Ruimte voor de zorgprofessional'
Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer Dialoogbijeenkomst

21 maart 2019
Actie-agenda SER over Leven Lang Ontwikkelen
Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de conferentie Nederland Digitaal

20 maart 2019
Vrouwen naar de top
Toespraak van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op het symposium Vrouwen naar de top, gehouden in het SER-gebouw te Den Haag.

14 maart 2019
Routekaart Leven Lang ontwikkelen
Dankwoord bij in ontvangst nemen van Routekaart LLO Groningen.

14 maart 2019
Leven lang ontwikkelen
Keynotespeech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het jaarcongres van IMaintain.

8 maart 2019
De arbeidsmarktpositie van vrouwen
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op de bijeenkomst van Stichting Planet Hope, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2019.

5 maart 2019
Code Verantwoord Marktgedrag
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het Congres Code Verantwoord Marktgedrag.

21 februari 2019
Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal
Toespraak van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de bijeenkomst Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal georganiseerd door de SER.

7 februari 2019
Mens en maatschappij als richtsnoer voor goed bestuur en toezicht
Toespraak van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de lancering van de Human Capital Board (HCB). De Human Capital Board heeft tot doel het belang van de factor mens en maatschappij in raden van bestuur en raden van commissarissen/toezicht concreet vorm en gestalte geven.

29 januari 2019
Culturele diversiteit in de top
Welkomstwoord van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de bijeenkomst Culturele diversiteit in de top, georganiseerd door de SER en de Alliantie culturele diversiteit in de top.

 

Toespraken 2018