Toespraken van de voorzitter

Een overzicht van de toespraken die Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), in 2018 heeft gehouden.

28 november 2018
Uitreiking Pro-motor Award
Speech tijdens uitreiking Pro-motor Award 

21 november 2018
Leven lang ontwikkelen in de zorg
Speech tijdens de SER & Zorgpact bijeenkomst

17 november 2018
Werk is mensenwerk
Toespraak VIP-relatiedag Koninklijke Landmacht op 17 november 2018.

10 oktober 2018
Lancering netwerk Waterweg Noord
Speech bij Lancering van het Sociaal Economisch Netwerk Waterweg Noord in Maassluis.

3 oktober 2018
Vraaggesprek met Curriculum.nu
De ontwikkelteams voor een nieuw curriculum voor het funderend onderwijs.

2 oktober 2018
Lancering Social Finance
Speech bij lancering Social Finance Nederland. 

27 september 2018
Opening conferentie 'Leven lang ontwikkelen en competentieontwikkeling'
Speech bij beleidsconferentie 'Leven lang ontwikkelen en competentieontwikkeling', georganiseerd door ROA, SEO en SER.

20 september 2018
'Het belang van een leven lang ontwikkelen voor een vitaal Gelderland'
Speech van Arnold Devreese (directeur Sociale Zaken), bij het Kennisfestival 'Vitaal Gelderland Werkt' 20 september 2018.

12 september 2018
Over het draagvlak dat nodig is voor een rechtvaardig belastingstelsel
Speech voor de Bond voor Belastingbetalers.

30 augustus 2018
Bijeenkomst ambassadeurs EU-lidstaten
Speech voor EU-ambassadeurs in Nederland, gehouden op de Oostenrijkse ambassade, ter gelegenheid van het Oostenrijkse voorzitterschap EU.

26 augustus 2018
Transparantie in de Fair Practice Code van de kunstsector (Paradisodebat)
Gesproken column bij het Paradisodebat, gehouden ter gelegenheid van de Uitmarkt te Amsterdam.

2 juli 2018
Sociale betrokkenheid in Haags krachtenveld
Inleiding bij de masterclass Young Lady Business Academy.

28 juni 2018
Circular now!
Speech bij het congres Circular Now!

19 juni 2018
Diversiteit: veel kansen voor mensen, bedrijven en samenleving
Speech bij de lectorale rede van Saniye Celik aan de Hogeschool Leiden.

31 mei 2018
Responsiviteit van de hogeschool
Speech op de Bestuurdersconferentie van de Vereniging Hogescholen over responsiviteit van hogescholen, in co-referaat met Leonard Geluk.

30 mei 2018
Leven lang ontwikkelen
Toespraak bij de bijeenkomst ‘Leven lang ontwikkelen: hoog tijd voor actie!’.

23 mei 2018
Internationale sectoren en IMVO-risicomanagement
Speech bij de Algemene Ledenvergadering van GroentenFruit Huis.

24 april 2018
Kaderopleiding CNV Vakmensen
Presentatie bij de certificaatuitreiking van de kaderopleiding CNV Vakmensen.

23 april 2018
Het overleg tussen bestuurder, ondernemingsraad en RvC/RvT
Speech bij de gelijknamige bijeenkomst van de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP).

20 april 2018
200 jaar Maatschappij van Weldadigheid
Speech bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid.

6 april 2018
Leven lang leren
Speech bij de conferentie Eenheid in diversiteit, gehouden bij de Stichting van de Arbeid.

14 maart 2018
School en armoede
Speech voor het Seminar School en armoede te Amsterdam, georganiseerd door ABN-AMRO Foundation, het Jeugdeducatiefonds en Stichting Kinderpostzegels.

13 februari 2018
House of Skills - naar een regionale arbeidsmarktaanpak
Speech bij het diner pensant met ministeries, regionaal bedrijfsleven, onderwijs, sociale partners, lokale en regionale overheden, en arbeidsmarkttoeleiders, te Amsterdam.

12 februari 2018
De aansluiting mbo-arbeidsmarkt
Op uitnodiging van minister-president Rutte en minister Van Engelshoven nam SER-voorzitter Mariëtte Hamer deel aan een gesprek in het Catshuis met studenten, docenten en onderwijsbestuurders over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Zij hield daar deze speech.

1 februari 2018
Opening Dialoogbijeenkomst SER en Zorgpact
Speech bij de Dialoogbijeenkomst SER en Zorgpact.

27 januari 2018
De arbeidsmarkt moet meer vrouwproof worden
Speech ter gelegenheid van 70 jaar FNV Vrouw.

24 januari 2018
Toelichting SER-advies Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs
Presentatie voor het Platform van Raden van Toezicht van MBO-instellingen.

18 januari 2018
Omdat het kan: handvatten voor de inclusieve arbeidsmarkt
Speech op het congres Omdat het kan, georganiseerd door HAN, Windesheim, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Utrecht.