IMVO-convenant Verantwoord Goud

Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de ondertekening van het IMVO-convenant Verantwoord Goud op 19 juni 2017.

19 juni 2017
De gesproken tekst geldt.

 

Goud is een waardevol product dat iedereen graag in bezit heeft. We dragen het vanwege de schoonheid of we willen het hebben vanwege de waarde.
Goud is schitterend. Daar mag geen smetje op zitten. Daarom is dit een bijzondere dag voor de goudsector.

Voorlopers bij verantwoord ondernemen


Met het convenant Verantwoord Goud schaart u zich bij de voorlopers die serieus werk maken van verantwoord ondernemen.Niet alleen in eigen land. Nee; u neemt juist de verantwoordelijkheid om internationaal de hele goudketen verantwoord te laten werken. Dat is mooi.

Dit is het derde convenant dat onder begeleiding van de SER tot stand kwam. De kleding- en textielbranche, en de banken gingen u voor. En er zullen nog veel sectoren volgen.

SER sinds 2014 actief

Het komt niet uit de lucht vallen. Vanaf 2008 is de SER al actief op het gebied van Internationaal Verantwoord Ondernemen. In 2014 kwam het SER-advies over IMVO convenanten uit. De kern van dit advies is dat bedrijven zaken doen met respect voor mensenrechten en milieu.

Praktische invulling richtlijnen OESO en VN

Met sectorconvenanten kunnen we van “naming and shaming” naar “knowing and showing”. Dat is een aanpak die meerwaarde heeft voor degenen de mogelijk negatieve impact ondervinden van internationaal zakendoen. Het helpt ook bedrijven die de negatieve impact van risico’s willen aanpakken. Hiermee geven we handen en voeten aan OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en VN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Deze convenantsaanpak krijgt nu ook gestalte in uw sector. Juweliers, smelters en recyclers. Overheid, industrie en maatschappelijke organisaties. Vanuit heel verschillende achtergronden, belangen en visies werd u het eens over een gezamenlijke internationale aanpak. Dit convenant verbindt uiteenlopende werelden in een gezamenlijk doel.
Het is weer een bewijs dat onze poldermodel werkt. Ik ben er als voorzitter van de SER trots op dat onze kennis en kunde heeft geholpen partijen bijeen te brengen. Deze mooie uitkomst illustreert het SER-motto. “Denkwerk voor draagvlak door dialoog”.

Concrete daden in de goudsector

Zo meteen is het officieel. Dan staat het commitment zwart op wit. En gaan we de schriftelijke intenties omzetten in concrete daden.

  • Hoe zorgen we dat mijnbouw met respect voor mens en milieu gebeurt?
  • Hoe zorgen we dat er meer goud gerecycled wordt en het ook overal verantwoord gebeurt.
  • Hoe zorgen dat iedereen op een goede manier een fatsoenlijke boterham kan verdienen aan zijn of haar bijdrage in de goudsector.

Waar komt het goud vandaan?

Ik moet u zeggen dat ik nu al heel anders aankijk tegen mijn mobiele telefoon. we hebben goud in handen. Hier zit een beetje goud in. Maar waar komt dat vandaan? Is het verantwoord gewonnen in een kleine Surinaamse mijn? Komt het misschien uit een gerecyclede halsketting? Maar waar komt die dan weer vandaan? En wist u dat we in Nederland jaarlijks 27 miljoen euro aan goud in de prullenbak gooien omdat we nog lang niet optimaal recyclen?

Ik zou zeggen; Lever u oude telefoon in bij de mensen van Closing the Loop hier vooraan in de zaal. Die werken al hard aan een gesloten kringloop van goud.

Veel vragen, veel kansen, veel werk. We gaan er mee aan de slag. We gaan de keten transparant maken. Als je weet hoe het zit, kan je zaken verbeteren waar dat nodig is. Dáár staat de aanpak van dit convenant voor. Daarmee hebben we ook goud in handen.