Toespraken Mariëtte Hamer

Een overzicht van de toespraken die Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), in 2017 heeft gehouden.

7 december 2017
Bibliotheek en kunsteducatie als knooppunt van een nieuwe leercultuur
Speech bij het congres van de Vereniging Openbare Bibliotheken en Cultuurconnectie. 

30 november 2017
SER-voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs
Presentatie bij een seminar van de Kenniswerkplaats Rotterdam Stedelijke Economie over aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 
29 november 2017
Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland
Speech bij de presentatie van het boek Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland in het Atria Auditorium te Amsterdam. 
 
28 november 2017
Presentatie SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2, Voorstellen voor een sterk en innovatief mbo 
Speech bij de algemene ledenvergadering van de MBO Raad in Den Dolder.

27 oktober 2017    
Robotisering en Artificial Intelligence
Speech bij de VVD-bijeenkomst 'Robotisering en Artificial Intelligence’, gehouden tijdens de Accenture Innovation Summit 2017 in Utrecht.

28 september 2017 
Toekomstgericht beroepsonderwijs 
Inleiding op de Tweedaagse van het Platform Medezeggenschap MBO te Soesterberg. 

21 september 2017
Overhandiging KoersKaart aan OR STEDIN
Aanbieding door SER-voorzitter Mariëtte Hamer van de eerste Koerskaart aan de ondernemingsraad van netbeheerder STEDIN.
 
11 september 2017
Filantropie - Een nieuw en duurzaam evenwicht tussen democratie, participatie en filantropie
Speech bij 'Rethinking the Netherlands', gehouden ter gelegenheid van de oprichting van de Nederlandse Academie voor Filantropie.
 
5 september 2017
Laaggeletterdheid - Wat kunnen werkgevers eraan doen?
Inleiding op de Werkgeversbijeenkomst van Taalnetwerk Leeuwarden.

5 september 2017
Opening collegejaar Hanzehogeschool
Speech bij de opening van het collegejaar 2017/2018 van de Hanzehogeschool te Groningen. 

19 juni 2017
IMVO-convenant Verantwoord Goud
Speech bij de ondertekening van het IMVO-convenant Verantwoord Goud.
 
15 juni 2017 
Positionering van het Energieakkoord in de politieke arena
Speech bij de bijeenkomst NRP Spaar het klimaat in Nieuwspoort te Den Haag.
 
22 mei 2017
Verantwoordelijkheden van de ondernemers in het proces van integratie van de nieuwe Nederlanders
Speech bij een diner van HOGIAF en de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.  
 
15 mei 2017
De inclusieve regio
Speech bij SER Noord Nederland in Groningen.  
 
9 mei 2017
Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan 
Speech en presentatie bij het congres SER-werk voor medezeggenschap te Amersfoort.  
 
20 april 2017
Presentatie Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands
Speech bij de bijeenkomst ‘Leren en ontwikkelen in de toekomst: van strategie naar actie’, ter gelegenheid van de presentatie van het Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands (OESO).
 
21 maart 2017
Gedachtenwisseling met de WRR over lopende en toekomstige projecten
Speech bij een bijeenkomst met leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 
22 februari 2017
Mensen moeten weerbaarder worden tegen veranderingen (PDF, 113 kB)
Opinie-stuk van Mariëtte Hamer in Trouw.
 
31 januari 2017
Inleiding over advies Mens en techniek 
Inleiding bij het thema-diner ‘Robotisering en de arbeidsmarkt’ van ECP-Platform voor de Informatiesamenleving. 
 
31 januari 2017
De rol van de SER bij IMVO 
Presentatie bij break-out sessies IMVO die zijn gehouden op de Ambassadeursconferentie 2017. 
 
24 januari 2017
010Inclusief – over effectief diversiteitsbeleid
Inleiding bij de bijeenkomst '010inclusief’ van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie.
 
17 januari 2017
Kroonrede
Toespraak voorzitter Sociaal-Economische Raad op de Big Improvement Day.
 
16 januari 2017
Rapport duurzame inzetbaarheid gepresenteerd
SER-voorzitter Mariëtte Hamer neemt het rapport Kijk op Duurzame inzetbaarheid in ontvangst uit handen van Martine Geurts (vice-CEO Facilicom Group).