Reactie op rapport ‘Verbindende vooruitzichten beroepsonderwijs’

Reactie van SER-voorzitter Mariëtte Hamer op het rapport ‘Verbindende vooruitzichten beroepsonderwijs’ van Forum Beroepsonderwijs.

17 november 2016
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de reactie van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

Noodzaak voor samenwerking bedrijfsleven en onderwijs

 • Ontwikkelingen van technologie
 • Wens deelnemer voor aansluiting opleiding en praktijk
 • Wens bedrijfsleven voor aansluiting opleiding en praktijk
 • Noodzaak maatwerk voor deelnemers
 • Noodzaak maatwerk voor regio
 • Positieve leerervaringen ivm post-initieel leren

Randvoorwaarden

 • Erkenning elkaars rol en verantwoordelijkheden:
  - Onderwijs moet veilig genoeg zijn om te leren
  - Leerproces is een high quality proces; kan niet iedereen en overal
  - Bedrijfsleven gaat voor bedrijfsresultaat, ook onder afnemend beroepenveld van de publieke sector.
 • Meerjarig commitment, over en weer.
 • Ondersteuning van kleine ondernemers, kleine overheden en kleine onderwijseenheden.

Reactie op de notitie ‘Verbindende vooruitzichten beroepsonderwijs’

De goede benadering samenwerking, orientatie op de regio en experimenteren met verantwoording naar de stakeholders.

Positief

 • zoeken flexibilisering van het ontwikkelproces,
 • geen scheiding tussen binnen en buitenschools leren en
 • formeel en informeel leren.

Hiervoor moet nog veel gebeuren in scholen en in bedrijven

Jammer

 • institutionele benadering. Teveel de taal van de beleidsmakers.
  Het gaat om de deelnemers en mensen op de werkvloer

  Investeringsfonds veel aanbodoriëntatie.
  Vraagorientatie niet verliezen.
  Enthousiast over de stimulering van regionale investeringen en co-financiering.
  Overheden en bedrijven en instellingen uitlokken om mee te investeren.