Aanbieding SCP-rapport ‘De toekomst tegemoet’ aan SER-Jongerenplatform

Welkomstwoord door SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de aanbieding van het SCP-rapport ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’ aan het SER-Jongerenplatform.

21 december 2016
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de toespraak van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

 • Vandaag publiceert het SCP zijn rapport ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’.
 • De toekomst is aan de jongeren. Mooi is dan ook te zien dat het SER Jongerenplatform aanwezig is om het SCP-rapport in ontvangst te nemen.
 • De ‘toekomst’ staat volop in de belangstelling. Internationaal is er ook veel aandacht voor het thema werken en leven in de toekomst. De OECD en International Labor Organization organiseren bijvoorbeeld verschillende bijeenkomsten en zijn bezig met het opstellen van visiedocumenten (zoals ILO’s The Future of Work Centenary Initiative)
 • Nu is er ook een mooi rapport van het SCP verschenen over de toekomst van leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren.
 • Ook de SER heeft in de afgelopen maanden adviezen uitgebracht met daarin een aantal belangrijke toekomstbeschouwingen.
 • Zo gaat de verkenning ‘Mens en technologie: samen aan het werk’ over de gevolgen van de technologische ontwikkelingen (digitalisering) voor de toekomst van de arbeidsmarkt.
 • Maar ook in het advies ‘Een werkende combinatie. Een advies over het combineren van werken, leren en zorgen’ komt de toekomst van het werk aan bod. Ook de SER verwacht net zoals SCP dat we in de toekomst steeds meer zullen gaan combineren en dat de grenzen tussen werk en privé verder zullen vervagen. We gaan steeds meer tijd en plaatsonafhankelijk werken en anders werken.
 • Het kostwinnersmodel, waarin mannen werkten en vrouwen vooral zorgden, bestaat dus al lang niet meer. Werken, zorgen, leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, gegevens van het SCP laten dit ook zien.
 • Werkenden participeren steeds meer in verschillende domeinen tegelijkertijd en zij combineren hun werk met de zorg voor kinderen, en hulpbehoevende familieleden en andere bekenden.
 • Ook het combineren van leren en werken zal aan belang winnen. Technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat kennis en vaardigheden sneller verouderen. De noodzaak om een leven lang te blijven leren of te ontwikkelen wordt steeds groter. Ook hier zal de SER binnenkort een advies over uit brengen.
 • We zullen dan ook dankbaar gebruik maken van de inzichten uit deze nieuwe SCP- publicatie en hopen onze vruchtbare samenwerking (zoals bij het advies over combineren) te kunnen voortzetten.