Is delen het nieuwe kopen?

Inleiding van Mariëtte Hamer bij de SER-werkconferentie Is delen het nieuwe kopen?

17 november 2015
De onderstaande tekst bevat de bouwstenen voor de toespraak van Mariëtte Hamer en is daarom niet bedoeld om letterlijk uit te citeren.

 

Is delen het nieuwe kopen?

Mijn broer, die in de binnenstad van Amsterdam woont, heeft vooral te maken met de minder leuke kanten van Airbnb voor de omwonenden. Maar er zijn natuurlijk ook positieve ervaringen: een van mijn medewerkers ruilt al jarenlang haar woning met mensen die ze niet kent, via HomeExchange. Behalve een jaarlijks bedrag om op de site te staan kost dit niks en is tot nu toe altijd goed gegaan. Op deze manier heeft ze al overnacht in New York, Barcelona, Bilbao, Londen en Parijs.
Een andere medewerkers heeft pas Thuisafgehaald ontdekt, en is hier zeer over te spreken. Lekker, gezond eten, heel redelijk geprijsd. Veel goedkoper en gezonder dan een pizza bestellen.
En mijn medewerkers hebben ook ervaring met het uitlenen van gereedschap via Peerby. Een leuke manier om mensen te helpen die je niet kent.

Deeleconomie, een nieuw fenomeen

Wat u allen bindt is de fascinatie voor de deeleconomie. De deeleconomie is een voorbeeld van wat er mogelijk is met IT. Internet is er al zo’n 20 jaar maar digitale platformen zijn van recentere datum. En dat mensen hierdoor schuurmachines, maaltijden, boten en auto’s delen met andere mensen dan hun buren, vrienden of familie, is een betrekkelijk nieuw fenomeen. En, zoals vaker geldt voor nieuwe fenomenen, ze zijn niet in een keer uitgekristalliseerd.
De deeleconomie is volop in verandering en daarom is het ook zo moeilijk om met een sluitende definitie te komen. Martijn Arets, de inleider van vanmiddag, zal hier straks meer over vertellen.

Relevantie voor SER

De verkenning van de SER gaat over de reikwijdte en de mogelijke consequenties van de deeleconomie. Deze verkenning bestaat tot nu toe uit twee acties: in juni 2015 heeft de SER een rondetafelgesprek georganiseerd met enkele deskundigen en vanmiddag vindt deze werkconferentie plaats. De werkconferentie heeft als doel samen met relevante actoren nader te inventariseren wat de deeleconomie is en hoe zij zich verhoudt tot de opkomst van digitale platformen.

Minister Kamp heeft onlangs een aantal onderzoeken laten uitvoeren, naar de kansen en belemmeringen van de deeleconomie, de relatie van de deeleconomie met duurzame economische groei en naar digitale platformen. In december komt er een Kamerbrief uit, die ingaat op de resultaten van alle drie de onderzoeken.

EZ gaat niet in op wat de gevolgen van de deeleconomie voor de arbeidsmarkt zijn, voor werk en voor inkomen. Dit is een onderwerp dat voor de SER juist erg belangrijk is. Hier is vanmiddag dan ook zeker aandacht voor, met name in de dialoogsessies.

Wat zijn de gevolgen van de deeleconomie voor de arbeidsmarkt van de toekomst, bijvoorbeeld met betrekking tot participatie, verwerving van inkomen, wijze van werken en arbeidsverhoudingen. En omgekeerd: wat zijn kritische succesfactoren in de werking van onze arbeidsmarkt om optimaal profijt te hebben van de ontwikkeling van een deeleconomie, zoals op het gebied van scholing en een leven lang leren.

Wat hopen we te horen

Deze middag is vooral bedoeld om beter zicht te krijgen op wat de deeleconomie in de praktijk inhoudt en betekent. We willen graag uw ervaringen horen. Daarbij zijn we natuurlijk niet alleen geïnteresseerd in de succesverhalen, maar horen we ook graag of er knelpunten zijn. Mogelijk zijn die op te lossen. Omdat het gezelschap van vanmiddag zo divers is, is het mogelijk dat die oplossingen meteen al naar boven komen. En hopelijk worden er ook kansen benoemd, om de deeleconomie naar een hoger niveau te tillen.

Delen van kennis en ervaringen

En om het thema van vandaag trouw te blijven gaan we vanmiddag ook iets delen, namelijk kennis en ervaringen. Ik wens u allen een inspirerende middag.