Toespraken Mariëtte Hamer

Een overzicht van de toespraken die Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), in 2015 heeft gehouden.

10 december 2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016
Speech van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het ontvangst nemen van de Speerpuntennota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 van de RMU.
 
10 december 2015
Jaarcongres CAOP-Leerstoelen over Nederlandse publieke sector
Openingswoord Mariëtte Hamer bij het CAOP-congres ‘Natte voeten in de polder – agenda 2020 Publieke Sector’.
 
9 december 2015
Medezeggenschap en Governance
Openingstoespraak van Mariëtte Hamer bij het congres ‘Medezeggenschap en governance’, georganiseerd door de Alliantie Medezeggenschap en Governance.
 
9 december 2015 
Sociaal ondernemen volgens de SER
Toespraak van Mariëtte Hamer op de slotbijeenkomst ‘Sociale wijkeconomie’ in Emmen. 
 
7 december 2015
Nederland Nu: De kracht en waarde van het overleg in verleden, heden en toekomst
Toespraak van Mariëtte Hamer tijdens de Nederland Nu-lezing ter gelegenheid van 65 jaar SER.
 
4 december 2015
Gezondheid en preventie
Speech Mariëtte Hamer Preventie via arbeidsgerelateerde zorg voor de NPHF-lezing 2015.
 
25 november 2015
Uitdagingen voor de Vlaams-Nederlandse Delta
Toespraak Mariëtte Hamer tijdens Vlaams-Nederlandse Delta Conferentie.
 
24 november 2015 
Ronde Tafelgesprek Een leven lang leren
Interview en rondetafel gesprek met SER-voorzitter Mariëtte Hamer van FD, BNR en Start People.
 
19 november 2015 
Domeinen verbinden 
Toespraak en presentatie van Mariëtte Hamer op het congres ‘Samenwerken aan lokaal ondernemerschap’ 
 
19 november 2015 
Femme Tech Award diner
Introductie van Mariëtte Hamer als tafelvoorzitter bij het Femme Tech Award diner.
 
19 november 2015
Inleiding Arbeidsdiscriminatie
Inleiding en presentatie van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het seminar Arbeidsdiscriminatie van het bureau Arbeidsdiscriminatie van de Gemeente Den Haag.
 
18 november 2015
Leren is net zo vanzelfsprekend als eten
Toespraak van Mariëtte Hamer bij And what about the future, een informatie- en discussiemiddag over de Omscholingsregeling voor dansers.
 
17 november 2015  
Is delen het nieuwe kopen? 
Inleiding van Mariëtte Hamer bij de SER-werkconferentie Is delen het nieuwe kopen?
 
14 november 2015 
Inleiding speech VIP festival 
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij VIP festival , festival van Vrouwen in de PvdA.
 
13 november 2015 
Arbeidsmigratie – een toelichting
Presentatie van Mariëtte Hamer over het SER-advies Arbeidsmigratie, gehouden bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU.
 
7 november 2015 
Inleiding lustrumbijeenkomst BOINK 
Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het lustrum van BOINK, belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.
 
29-30 oktober 2015 
Opening International Joint Conference Promoting Workplace Compliance 
Openingswoord van Mariëtte Hamer bij de International Joint Conference Promoting Workplace Compliance.
 
9 oktober 2015 
Ontvangst boek Kindcentra 2020 
Toespraak van Mariëtte Hamer bij de ontvangst van het boek Kindcentra 2020.
  
5 oktober 2015
De nieuwe maestro. Ondernemen tussen markt en mensen
Video-interview met Mariëtte Hamer - 1 september 2015. Op weg naar het AWVN-jaarcongres.
 
29 september 2015 
WERKtop 'Den Haag maakt werk!' 
Inleiding van Mariëtte Hamer (tevens gesprekleider) op de WERKtop 'Den Haag maakt werk!
 
17 september 2015 
Sociale ondernemingen 
Keynote-speech van Mariëtte Hamer bij het congres ‘De social enterprise als businesspartner van de gemeente’.
 
27 augustus 2015
Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Toespraak Mariëtte Hamer t.b.v. opening collegejaar 2015-2016 Hogeschool Utrecht.
 
20 mei 2015
Changing societies – labour markets for the future
Toespraak Mariëtte Hamer tijdens Zweeds-Nederlandse conferentie.
 
13 mei 2015
Hoe ziet de economie van Nederland er in 2025 uit?
Bouwstenen voor een interview met Mariëtte Hamer ten behoeve van het boek ‘Hoe ziet de economie van Nederland er in 2025 uit?’ 
 
29 april 2015
Vakmanschap is meesterschap
Toespraak Mariëtte Hamer bij MBO-onderwijsinstellingen.
 
26 maart 2015
Circulaire economie
Openingsspeech Euroforumbijeenkomst over Circulaire economie.
 
11 maart 2015
Energieakkoord: van papier naar praktijk 
Speech Mariëtte Hamer bij inspiratiebijeenkomst ‘Zeeland op weg naar meer duurzame energie’
 
14 januari 2015
‘Het hoger onderwijs moet studenten voorbereiden op een leven lang leren’ 
Toespraak Mariëtte Hamer tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Hogescholen.