Toespraken van de voorzitter 2011

Redevoeringen en artikelen Alexander Rinnooy Kan

2011

 

dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan / © Christiaan Krouwels
Alexander Rinnooy Kan
oud-voorzitter