Recht op uitkering belemmerend voor scholing

Heb je mogelijkheden om je te scholen als je gebruik maakt van een uitkering? Helaas zijn die scholingsmogelijkheden nog niet ruim genoeg, zo constateert de SER in zijn inventarisatie ‘Leven lang ontwikkelen in de sociale zekerheid’.

© Dirk Hol

Op 7 februari besprak een delegatie van de SER het onderwerp met leden van de vaste Kamercommissie SZW. 

Belemmering voor leven lang ontwikkelen

In ons land geldt dat iemand met een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk moet. Dan is voor een opleiding of een loopbaantraject meestal geen ruimte, terwijl deze oplossingen soms voor een meer duurzame nieuwe baan zorgen. De SER stelt onder andere voor dat samen met de werkzoekende gekeken wordt hoe hij het beste zijn loopbaan kan vervolgen.

Zo snel mogelijk aan het werk of eerst een opleiding?

Op dit moment is scholing gekoppeld aan het recht op uitkering. Al vóór een naderend ontslag moet diegene ondersteuning of scholing aangeboden krijgen. Anders kan onnodig tijd verloren gaan. Ook scholing die voortduurt na afloop van de uitkering moet mogelijk worden. De SER vraagt extra aandacht voor lager en middelbaar opgeleide groepen.

Goede voorbeelden van leven lang ontwikkelen

Ook de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen werd in de vaste Kamercommissie besproken. De SER verzamelt en toont onder andere inspirerende voorbeelden van leven lang ontwikkelen die in Nederland zijn opgezet.

Meer over de inventarisatie 'Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid'