Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | Werving nieuwe Ombudsman Pensioenen (V/M) gestart

Werving nieuwe Ombudsman Pensioenen (V/M) gestart

1 augustus 2018

In verband met het einde van de benoemingsperiode van de huidige Ombudsman Pensioenen wordt per 1 januari 2019 een opvolger gezocht. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijk instituut voor bemiddeling in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenovereenkomst. De Ombudsman wordt, op verzoek van de pensioenkoepels en met het oog op onafhankelijkheid, benoemd door de SER.

De rol en positie van de Ombudsman Pensioenen worden versterkt. Om die reden wordt uitgegaan van twee dagen per week, in plaats van één dag. De Ombudsman Pensioenen krijgt een zelfstandige onderzoeksbevoegdheid om tot een goede afweging te komen bij individuele klachten. Ook kan de Ombudsman gesprekken voeren met pensioenuitvoerders als uit zijn onderzoek blijkt dat gesignaleerde problemen vaker voorkomen. Daarnaast vervult de Ombudsman een publieke rol. Waar nodig treedt de Ombudsman in de openbaarheid om bekendheid te geven aan adviezen en aanbevelingen.

De Ombudsman Pensioenen wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming bestaat voor eenzelfde periode.

Vacature is gesloten

 

Ombudsman Pensioenen