Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | Bioscoopgroep Kinepolis Immo, Nieuwenhuizen Groep en NHHD hebben de Fusiegedragsregels overtreden

Bioscoopgroep Kinepolis Immo, Nieuwenhuizen Groep en NHHD hebben de Fusiegedragsregels overtreden

9 mei 2018

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft geoordeeld dat Kinepolis Immo BV, Nieuwenhuizen Groep BV en NHHD BV (bedrijven actief in bioscoopbranche) de Fusiegedragsregels hebben overtreden. De overtreding heeft een ernstig karakter, omdat de fusiepartijen geen initatieven hebben genomen om de betrokken vakbond te informeren. De vakbond kon slechts uit persberichten vernemen dat er al een fusie had plaatsgevonden. De Geschillencommissie heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van een klacht van de FNV.

Fusiegedragsregels

De Fusiegedragsregels zijn opgesteld door de SER om de belangen van werknemers bij een fusie te beschermen. De betrokken vakbonden moeten door de fusiepartijen tijdig worden geïnformeerd over een op handen zijnde fusie, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen voor de werknemers. De vakbonden kunnen dan de ondernemingsraad informeren over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de ondernemer uitbrengen. Als de betrokken vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.

Fusiegedragsregels