Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

1 maart 2018

De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De convenantaanpak richt zich op langetermijneffecten. De maatschappij verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten in hun keten. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking noodzakelijk.

Lees meer op de website IMVO Convenanten

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant
Alles over het thema