Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | Klacht FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard

Klacht FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard

26 februari 2018

Op 21 februari jl. heeft de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER de FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard in hun klacht. Het oordeel kwam na een klacht van FNV en Bond voor Personeel tegen Van Straaten Post, Sandd en een aantal aan haar gelieerde ondernemingen. De vakbonden waren van oordeel dat de fusiepartijen de Fusiegedragsregels niet goed hadden nageleefd bij de overname van Van Straaten Post.

De Geschillencommissie kwam tot dit oordeel, omdat Van Straaten Post en de aan Sandd gelieerde ondernemingen geen partij waren bij de fusie. Ten opzichte van Sandd konden FNV en Bond voor Post Personeel niet aantonen dat zij betrokken vakbonden waren in de zin van de Fusiegedragsregels. Lees hier het oordeel van de Geschillencommissie.

Betrokken vakbonden informeren bij fusie

De Fusiegedragsregels zijn opgesteld door de SER om de belangen van werknemers bij een fusie te beschermen. De betrokken vakbonden moeten door de fusiepartijen tijdig geïnformeerd worden over een op handen zijnde fusie, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen voor de werknemers. De vakbonden kunnen de ondernemingsraad informeren over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de ondernemer uitbrengen. Als de betrokken vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.

Fusiegedragsregels