Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | Groene waterstofeconomie is veelbelovend

Groene waterstofeconomie is veelbelovend

16 februari 2018

De groene waterstofeconomie, dat klinkt heel geheimzinnig maar het is er eigenlijk al. En het biedt grote kansen voor Nederland, en met name voor Noord-Nederland. Tijdens het werkbezoek van de SER aan de Noordelijke Innovation Board en SER Noord-Nederland in Groningen en Paterswolde werd dit snel duidelijk.

Noord-Nederland is een uitgelezen locatie om de groene waterstofeconomie (zonder CO2 uitstoot) tot ontwikkeling te brengen. Grootschalige groene elektriciteitsproductie is daar mogelijk vanwege de offshore wind, de kennisinfrastructuur, de grootschalige chemie clusters en de import van groene elektriciteit. En de aanwezige infrastructuur voor gastransport, die goedkoop kan worden aangepast voor transport van groene waterstof.

“Groene waterstof biedt een unieke kans voor Noord-Nederland. Het maakt de energietransitie mogelijk voor de chemie, mobiliteit en elektriciteit. Dit is nodig om klimaatdoelen van Parijs te halen én de economie te vergroenen en te versterken”, aldus prof. Ad van Wijk van de TU Delft.
In termen van kosten en werkgelegenheid biedt groene waterstof op enige termijn een heel goed alternatief voor de huidige fossiele energiebronnen. Daarbij is de hoeveelheid wind die nu wordt gebruikt, nog beperkt maar zijn de mogelijkheden tot uitbreiding groot.
De noodzakelijke vermindering van de gasproductie uit het Groningen-veld, kan ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van het Nederlandse gas versneld wordt afgebouwd door invoering van groene waterstof.

Om dit te realiseren moet er nog erg veel gebeuren op verschillende terreinen, zoals op het gebied van wet- en regelgeving, vergunningprocedures, aanleg infrastructuur en ander gebruik van het gastransportnetwerk. Wat precies de effecten zullen zijn van deze ontwikkelingen op de werkgelegenheid is nog onduidelijk, net als de precieze behoefte aan scholing van werknemers.

Dat waterstof nu al een goede bron is van energie was buiten goed te zien, daar stonden een aantal waterstof aangedreven voertuigen, zoals de Hesla (omgebouwde Tesla), een veegwagen en een personenbus.

In de middag werd het advies van SER Noord-Nederland aangeboden.

Werkbezoek Groningen 
© SER

Alles over het thema