Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt overleden.

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt overleden.

3 januari 2018

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt is op 24 december 2017 overleden. Hij is 90 jaar geworden. Groenevelt was van 1971 tot 1981 plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, namens de Industriebond NVV en later Industriebond FNV.

In Memoriam: Arie Groenevelt
© Piet den Blanken/HH

In ons laatste SER-magazine is Arie uitgebreid geciteerd. Kitty Jong, raadslid namens de FNV, schrijft over hem en het pamflet Fijn is anders uit 1974. Ze stelt vast dat Arie in die tijd weliswaar stevig positie koos tegen het poldermodel, maar dat nadere lezing een genuanceerder beeld geeft over zijn opvatting ten aanzien van de SER en de Stichting van de Arbeid. ‘Een vakbond dient de belangen van zijn leden te vertegenwoordigen en de middelen te kiezen die dat doel het best dienen: krachtdadig verzet, een staking of een bezetting. Maar zeker ook en misschien wel vooral: overleg. Overleg op alle denkbare niveaus.’

De SER gedenkt Arie Groenevelt als vakbondsbestuurder die pal stond voor de belangen van zijn leden en werkenden in het algemeen. Hij streed voor solidariteit en zette zich altijd in om bij te dragen aan een betere wereld.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.