Nieuwsberichten 2018

Bijeenkomst over waardecreatie op lange termijn in ondernemingen

12 november 2018

Henriëtte de Lange nieuwe Ombudsman Pensioenen

30 oktober 2018

FrieslandCampina en Tata Steel Nederland genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee

24 oktober 2018

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2019 vast

23 oktober 2018

Kamerleden laten zich informeren over aanpak IMVO-convenanten

23 oktober 2018

In memoriam Wim Kok

23 oktober 2018

Scriptieprijswinnaar Wouter Kuin mee op werkbezoek bij HEMA

19 oktober 2018

Ministers Koolmees en Van Engelshoven willen snel voort met Leven Lang Ontwikkelen

10 oktober 2018

Kabinet vraagt SER om advies over duurzaam ondernemen, SDG’s en IMVO

9 oktober 2018

Kabinet vraagt SER advies over zorguitgaven

19 september 2018

Tweede Kamer blij met SER-advies begeleiding vluchtelingen

18 september 2018

Stappenplan scholing OR-leden

10 september 2018

Rol ondernemingsraad bij technologische ontwikkelingen

10 september 2018

Vier nieuwe kroonleden voor de SER

7 september 2018

Simeon Djankov (Wereldbank): gelijke kansen en voorkomen van armoede centraal in nieuw sociaal contract

7 september 2018

Werving nieuwe Ombudsman Pensioenen (V/M) gestart

1 augustus 2018

Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen voor jongeren

26 juli 2018

Kabinet reageert op SER verkenning over combinatiebanen

24 juli 2018

Eerste belangrijke stap naar Klimaatakkoord

10 juli 2018

Bijeenkomst over ervaringen van jonge commissarissen

6 juli 2018

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

5 juli 2018

SER: Bouw voort op lessen IMVO-convenanten

5 juli 2018

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen

4 juli 2018

Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen

29 juni 2018

Kabinet vraagt SER advies over diversiteit in de top van het bedrijfsleven

29 juni 2018

Samengaan SCOOR en RMZO stap dichter bij

28 juni 2018

Tweede Kamerleden vragen naar ‘game changer’ voor energietransitie

11 juni 2018

Bijeenkomst OR-platforms over duurzame inzetbaarheid

11 juni 2018

Doorbraak naar ‘leven lang ontwikkelen’: SER bijeenkomst op 30 mei

4 juni 2018

Acties voor een verantwoorde digitale samenleving

30 mei 2018

Wouter Kuin (Universiteit Leiden) winnaar SER-Scriptieprijs 2018

25 mei 2018

Verkenning Financiële instrumenten voor een circulaire economie

25 mei 2018

SER: Arbeidsintegratie vluchtelingen verbetert maar situatie blijft zorgelijk

25 mei 2018

SER heeft gesprek met Tweede Kamer over De vele kanten van banen combineren, het advies over combinatiebanen.

17 mei 2018

Doe mee: Online enquête over arbeidsomstandigheden

17 mei 2018

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2018

14 mei 2018

Bioscoopgroep Kinepolis Immo, Nieuwenhuizen Groep en NHHD hebben de Fusiegedragsregels overtreden

9 mei 2018

Minister aan de slag met het advies Toekomstgericht Beroepsonderwijs Deel 2

4 mei 2018

Tunesische delegatie wil leren van sociale dialoog in Nederland

23 april 2018

Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie

19 april 2018

“Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind”

16 april 2018

Twee taakgroepen ondersteunen Klimaatakkoord

12 april 2018

Kleding- en textielbedrijven verder aan de slag met due diligence

6 april 2018

SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer

20 maart 2018

Samenstelling sectortafels Klimaatakkoord bekend

20 maart 2018

SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen

16 maart 2018

Minister ontvangt SER-adviezen over ouderschapsverlof en combinatiebanen

16 maart 2018

Minister Wiebes overlegt met SER over EU-Voorjaarstop

9 maart 2018

Argentijnse delegatie heeft interesse voor sociale dialoog

6 maart 2018

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

1 maart 2018

Klacht FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard

26 februari 2018

SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start

23 februari 2018

SER ondertekent Charter Diversiteit in Bedrijf

22 februari 2018

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

16 februari 2018

Groene waterstofeconomie is veelbelovend

16 februari 2018

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

30 januari 2018

FNV-demonstratie voor compensatie banenverlies havens

23 januari 2018

Hoogste aantal fusiemeldingen in 10 jaar

15 januari 2018

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt overleden.

3 januari 2018

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken
SER Persberichten