Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | Minister eens met SER over versterking medezeggenschap pensioen kleine ondernemingen

Minister eens met SER over versterking medezeggenschap pensioen kleine ondernemingen

19 december 2017

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen versterken in kleine ondernemingen. Hij neemt daartoe de aanbeveling van de SER over om enkele bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) uit te breiden via een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat hierbij om het informatie- en initiatiefrecht. Ook vraagt hij de SER een overzicht op te stellen van de bevoegdheden van de PVT en PV op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) rond de arbeidsvoorwaarden pensioen.

De werkgever moet volgens de minister tijdig de informatie geven aan de PVT of PV over de arbeidsvoorwaarde pensioen, die zij redelijkerwijs nodig hebben om hun taak te vervullen. Indien de informatie schriftelijk beschikbaar is moet hij ook schriftelijk verstrekt worden. Daarnaast krijgen de PVT en PV informatierecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsovereenkomst. Ook zal het initiatiefrecht voor de PVT versterkt worden, zodat de PVT het onderwerp pensioen kan agenderen. De PV heeft dit recht al. De minister volgt hiermee grotendeels het advies van de SER van 20 februari 2017.