Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | SER-voorzitter opent het hogeschooljaar 2017-2018 bij de Hanzehogeschool in Groningen.

SER-voorzitter bij opening Hanze: ‘Opleidingen moeten dubbel voorop lopen’

6 september 2017

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft het hogeschooljaar 2017-2018 geopend bij de Hanzehogeschool in Groningen. In haar speech richt zij zich sterk op de wisselwerking tussen de opleidingen, de studenten en de regionale spelers. “De dynamiek in de samenleving en voortgang in technologie vragen dat we ons blijven ontwikkelen”, aldus Hamer. “We moeten blijven leren. Dat betekent een extra uitdaging voor de opleidingen. Die moeten dubbel vooroplopen op alle ontwikkelingen die ons te wachten staan.”

De boodschap van Hamer ligt vooral bij het versterken van persoonlijke vaardigheden en houdingsaspecten. “Weerbaar zijn, kansen zien en kunnen plannen. Dat zijn broodnodige vaardigheden voor alle professionals, nu en in de toekomst.”

Om opleidingen relevant en actueel te houden, pleit de SER voor een intensieve samenwerking met de regio. “Betrek bedrijfsleven, maatschappelijke partners en regionale overheden bij de opleiding”, aldus Hamer. “Niet alleen voor stages of een gastcollege. Maar intensieve samenwerking voor de toekomst.”

Ook de SER heeft de handschoen opgepakt om alle betrokken partijen te binden aan een gezamenlijke aanpak om de skills van de Nederlandse beroepsbevolking verder te ontwikkelen. Hamer: “We gaan aan de slag met onderwijsinstellingen, overheden, werkgevers en werknemers en andere betrokken organisaties om te komen tot gerichte acties. ”

SER-voorzitter bij opening Hanze: ‘Opleidingen moeten dubbel voorop lopen’
Alles over het thema