Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | SER adviseert over aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

SER adviseert over aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

21 augustus 2017

De SER heeft advies uitgebracht over aanpassing van het toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling. De staatssecretaris van SZW had de SER op 14 juli jongstleden gevraagd hierover met spoed te adviseren.

Maximumleeftijd

De aanpassing gaat over de wijze van vermelding van de maximumleeftijd voor de beëindiging van deelname aan een pensioenregeling. De SER-subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen adviseert om het mogelijk te maken dat er een dynamische koppeling wordt gehanteerd aan de wettelijke AOW-leeftijd dan wel de wettelijke fiscale pensioenrichtleeftijd. De verplichtstelling hoeft dan niet meer aangepast te worden als de AOW-leeftijd of de fiscale pensioenrichtleeftijd verandert.

Wet verplichte beroepspensioenregeling

De Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) bevat bepalingen ten aanzien van verplichtgestelde beroepspensioenregelingen. Dit zijn pensioenregelingen voor vrije beroepsbeoefenaars, zoals huisartsen, verloskundigen, tandartsen en medisch specialisten.

Het toetsingskader Wvb bevat criteria en procedures die worden gehanteerd bij een verzoek om verplichtstelling en bij het wijzigen of intrekken ervan.