Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

Adviesaanvraag over herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

20 juli 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd met spoed te adviseren over een herziening van het toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).

Het toetsingskader Wvb bevat beleidsregels die de overheid hanteert bij verplichtstelling van een beroepspensioenregeling op verzoek van een beroepspensioenvereniging. Het geeft inzicht in de criteria waaraan aanvragen om verplichtstelling en ook om wijziging en de intrekking van de verplichtstelling, worden getoetst en de daarbij te volgende procedures.

De voorgestelde herziening gaat over de vermelding van de maximumleeftijd voor beëindiging van deelname aan de pensioenregeling. Voorstel is het mogelijk te maken om een dynamische koppeling te hanteren aan ófwel de wettelijke AOW-leeftijd ófwel de wettelijke fiscale pensioenrichtleeftijd. De verplichtstelling hoeft dan niet meer aangepast te worden als de AOW-leeftijd of de fiscale pensioenrichtleeftijd verandert.